Producten en diensten

Leerlingenzorg, zorgteams en ZAT’s in het primair onderwijs: monitor 2008

Steeds meer basisscholen werken op twee niveaus samen met externe zorginstellingen. Op het niveau van de individuele school hebben steeds meer scholen een zorgteam waarin de intern begeleider vaak samenwerkt met een schoolmaatschappelijk werker en een schoolverpleegkundige. Zo kunnen zij snel en multidisciplinair de problemen van de leerlingen beoordelen en een aanpak afspreken en in gang zetten. Voor complexere problemen is er een bovenschools zorg- en adviesteam (ZAT).

Deze publicatie bevat de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar de vorming van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). De resultaten laten zien dat er sprake is van een groei van het aantal zorgteams en ZAT's.


Titel:
Leerlingenzorg, zorgteams en ZAT’s in het primair onderwijs: monitor 2008
Auteur:
Steenhoven, P. van der, M. Bosdriesz en D. van Veen
Jaar:
Type:
Factsheet
Omvang:
4 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies