Kaleidoscoop

Is het nodig om binnen Kaleidoscoop een apart taalprogramma te gebruiken?

Kaleidoscoop is een ‘talig’ programma, omdat taal door de dag heen verweven is. In principe is het dus niet nodig een apart taalprogramma te gebruiken. Kaleidoscoop bevat alle elementen van het SLO/referentiekader, hoewel anders benoemd.

Vooral bij het vooruitkijken en terugkijken wordt binnen Kaleidoscoop veel taal gebruikt. Kinderen worden bij vooruitkijken gestimuleerd om na te denken over het plannetje dat ze uit willen gaan voeren en dit te verwoorden. Bij het terugkijken vertellen kinderen wat ze gedaan hebben, wat hun beleving hierbij was, in welke volgorde gebeurtenissen plaatsvonden etc.

Hoe rijk aan taal het vooruitkijken en terugkijken is, hangt af van de leeftijd van de kinderen, maar ook hoe de volwassene het vooruitkijken en terugkijken uitvoert. Het stellen van goede vragen is belangrijk. Zo breid je het gesprekje uit, laat je kinderen op elkaar reageren en stimuleer je het denkvermogen van de kinderen. Ook gedurende andere onderdelen van het dagschema, het speelwerken en speelleren in de grote en kleine groep, komt er veel taal aan de orde. Door steeds gericht taal te koppelen aan de activiteiten en handelingen van de kinderen, breiden kinderen hun woordenschat uit in een zinvolle context.

Ook het creëren van een talige speel/ leeromgeving draagt hieraan bij:

  • het labelen van de materialen met afbeeldingen én woorden
  • het opschrijven van het verhaal achter de tekening
  • het werken met een ‘berichtenbord’, waarop je verhalen van kinderen noteert in de vorm van pictogrammen en woorden
  • het talig inrichten van hoeken
  • het maken van een thematafel of hoek etc.

Gedurende de dag doen zich vele kansen voor om interessante gesprekjes met kinderen te voeren of te stimuleren dat kinderen onderling met elkaar in gesprek gaan.. Belangrijk is om deze kansen te grijpen en vast te leggen welke woorden en begrippen dagelijks aan bod zijn geweest. Uiteraard is het herhalen van nieuwe begrippen en woorden voor kinderen belangrijk. Heb vooral veel plezier in het gebruik van taal in allerlei varianten en je zult ervaren dat kinderen dit in hun gevoelige taalperiode snel oppakken.

Kaleidoscoop heeft een nascholingsaanbod op het gebied van taal. In deze nascholing vindt een verdieping plaats van het taalelement van Kaleidoscoop. Rijmpjes en versjes, interactief voorlezen, woordenschatontwikkeling, stimuleren van taaldenkvermogen en andere onderwerpen komen aan bod. Een voorbeeld van een nieuw product van Kaleidoscoop dat hierbij goed gebruikt kan worden, is ‘Taal aan Tafel’.

Vragen?

Jolyn Berns is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies