Stapprogramma's en VVE Thuis

Hoe kan ik Opstap afstemmen op de VVE-programma's Piramide of Kaleidoscoop?

Opstap heeft een vergelijkbare leerinhoud als Piramide, Kaleidoscoop en Basisontwikkeling/Startblokken. De doelstelling is echter verschillend. Opstapje en Opstap richten zich op het vergroten van vaardigheden van ouders. Omdat de Stapprogramma's gemaakt zijn voor laagopgeleide ouders, is de leerinhoud en manier van werken meer gestructureerd; stap voor stap leren ouders een meer optimale omgang met hun kind. Opstap kan de oudercomponent van een centrumgericht programma (deels) vervangen of aanvullen. Groepsbijeenkomsten kunnen op school worden georganiseerd. Verder is inhoudelijke afstemming mogelijk; een liedje, versje of boekje uit Opstap kan op school in het Nederlands worden aangeboden.

Verder is het programma VVE Thuis ontwikkeld, waarbij de aansluiting bij voor- en vroegschoolse educatie nog sterker is.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies