Stapprogramma's en VVE Thuis

Hoe kan Opstapje samenwerken met de peuterspeelzaal?

De samenwerking kan op diverse manieren gestalte krijgen:

  • Bij de werving van gezinnen. Door Opstapje worden¬†kinderen van laagopgeleide ouders toegeleid naar de peuterspeelzaal. Bij voorkeur met voorschoolse educatie.
  • Inhoudelijk: liedjes, versjes en boekjes worden thuis in de eigen taal en in de groep in het Nederlands uitgevoerd. Ook kunnen vertelplaten worden gebruikt. De boekjes komen dan zowel thuis als op de speelzaal aan de orde. Ophangen van materialen zoals: de vuistregels, liedjes en praatplaten. Speciaal hiervoor zijn deze op groot formaat (a3) beschikbaar.
  • Bij de voortgangsgesprekken. Enkele keren per jaar wordt de voortgang van de kinderen besproken. Uiteraard alleen als de ouders hiervoor toestemming geven.
  • Bij specifieke activiteiten. Het Opstapje-team en de peuterleidster organiseren activiteiten voor de Opstapje-ouders, zoals een spelletjes- of voorleesmiddag, een tentoonstelling of workshop.
  • Bij de diploma-uitreiking. Uiteraard worden de peuterleidsters uitgenodigd voor de feestelijke diploma-uitreiking aan de kinderen en ouders.
Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies