• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Over het Nederlands Jeugdinstituut

Waarom worden effectieve interventies zo weinig gebruikt?

Blog van: Nienke Foolen -

Voor de proefinvoeringen van de richtlijnen voor de jeugdzorg krijg ik regelmatig een kijkje in de keuken van organisaties voor jeugd- en opvoedhulp en van Bureaus Jeugdzorg. Ik houd groepsinterviews over onder andere het werken met de interventies die worden aanbevolen in de richtlijnen. En wat blijkt? Deze interventies – waarvan we weten dat ze werken – worden weinig gebruikt in de praktijk. Dit verbaast me. Hoe kan dit?

De richtlijnen zijn gebaseerd op de laatste stand van de wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en cliëntvoorkeuren. De richtlijnen bevatten daarom ook een overzicht van interventies uit de databank Effectieve Jeugdinterventies. In de interviews blijkt keer op keer dat interventies waarnaar jarenlang in binnen- en buitenland onderzoek is gedaan, met telkens goede uitkomsten, weinig worden ingezet. Hetzelfde geldt voor interventies die nog niet aan effectonderzoek zijn onderworpen, maar wel het predicaat ‘goed onderbouwd’ hebben verworven. “Triple P? Nee, dat ken ik niet”, zei een professional die al jaren in de jeugdzorg werkt. Zonder deze professional te willen afvallen, verbaast het me wel.

Gemiste kans

Uit onderzoek weten we welke interventies goed werken bij verschillende typen problematiek. Bijvoorbeeld bij kinderen in de basisschoolleeftijd met gedragsproblemen. Dan behaal je met een goede (en intensieve!) oudertraining de beste resultaten. Daarvoor bestaat sterk bewijs. Het is daarom een gemiste kans als ik zie dat kinderen dit aanbod niet krijgen, of in het verleden niet hebben gekregen. Of dat kinderen – onder meer vanwege ernstige gedragsproblemen - op een leefgroep verblijven, terwijl er nooit een goede oudertraining is aangeboden.

Prijskaartje

Vaak hoor ik dat de interventies niet beschikbaar zijn bij de organisatie of in de omgeving. En ook dat het lastig en duur is om ouders te laten deelnemen aan een goede oudertraining. Het kost veel tijd om ouders te motiveren: hun kind is toch degene met een probleem? Ook betekent het voor een organisatie dat een aantal professionals getraind moet worden in de methodiek, dat de interventie goed ingevoerd en uitgevoerd moet worden binnen de organisatie, en dat er voortdurende aandacht moet zijn voor zaken als werkbegeleiding, coaching en hercertificering. Hier hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Maar blijkbaar vragen mensen zich minder vaak af wat het kost om een kind een periode te laten verblijven op een residentiele behandelgroep. Daar zit óók een prijskaartje aan, en niet alleen financieel.

Steeds weer nieuwe interventies

Behalve dat veel aantoonbaar goede interventies weinig worden gebruikt, zie ik ook dat er steeds weer nieuwe interventies worden ontwikkeld voor vergelijkbare problematiek. Is dat niet zonde van het geld? Ik begrijp dat interventies soms passend moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld voor een specifieke doelgroep of bepaalde eisen van de organisatie. Maar niet iedere aanpassing betekent een hogere kwaliteit.

Ik hoop dat de transitie en transformatie van de jeugdzorg leidt tot meer en beter gebruik van goed doordachte en effectieve interventies, zoals die zijn opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Het belang van kwaliteit wordt immers alleen maar groter wanneer de middelen beperkt zijn. Maar de vraag blijft: waarom worden dergelijke interventies zo weinig gebruikt?

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies