Over het Nederlands Jeugdinstituut

Scoren met goed getrainde leidsters en leerkrachten

Blog van: Hilde Kalthoff -

Begin oktober kopten verschillende kranten 'Onderzoek: voorschool werkt niet' en 'Leidster bepaalt succes VVE-programma'. De koppen stonden boven artikelen over een onderzoek van de Universiteit van Utrecht naar een aantal voorscholen in Utrecht.

Na de invoering van een programma voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) was door de onderzoekers geen effect gevonden. 'Dit is vermoedelijk te verklaren door de uitvoering van het programma', stellen zij. 'De uitvoering op de locaties was ten tijde van het onderzoek niet optimaal. Er was veel verlies aan effectieve leertijd en te weinig begeleide activiteiten met een rijk taalaanbod.'

De conclusie van de onderzoekers was dat de professionaliteit van leidsters en leerkrachten bepaalt of er resultaten worden geboekt met voor- en vroegschoolse educatie. Het samenstellen van het activiteitenaanbod vraagt inderdaad nogal wat van leidsters en leerkrachten. Zij moeten de ontwikkelingsfasen van kinderen kennen en aandacht besteden aan verschillende ontwikkelingsgebieden. Daarbij moeten ze ook oog hebben voor verschillen tussen kinderen en voldoende diepgang kunnen bieden.

Veelgebruikte vve-programma's als 'Ko-totaal', 'Kaleidoscoop' en 'Piramide' bieden een basis om doelgericht en diepgaand met kinderen een thema te verkennen. Ook zorgen ze voor een 'doorgaande lijn' in het aanbod voor jonge kinderen: de methoden zijn geschikt voor kinderen van ongeveer 3 tot 6 jaar. Een vve-methode levert leidsters en leerkrachten tips en inspiratie voor hun dagelijkse activiteitenaanbod.

Maar daarmee ben je er nog niet. Om de activiteiten uit een vve-programma goed uit te voeren moet je weten hoe de methode in elkaar zit. Door een training te volgen leren leidsters en leerkrachten omgaan met de methode en goede keuzes te maken. Een vve-programma onderscheidt zich juist van reguliere onderwijsleermethoden door naast materialen ook een intensieve training aan te bieden. Want met goed getrainde leidsters en leerkrachten kan een vve-programma pas echt scoren.

Deze blog is geschreven door Hilde Kalthoff in samenwerking met Irma Koerhuis en Esther Kuijs (Cito). De auteurs zijn vertegenwoordigers van vve-programma's die opgenomen zijn in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Zij delen en ontwikkelen hun kennis in de 'programmatafel VVE' van het Nederlands Jeugdinstituut.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies