Over het Nederlands Jeugdinstituut

Professional in lastig parket bij uithuisplaatsing

Blog van: Cora Bartelink -

Vanuit het Nederlands Jeugdinstituut werk ik mee aan de ontwikkeling van een richtlijn voor uithuisplaatsing in de jeugdzorg. Dat zo’n richtlijn nog niet bestaat is eigenlijk schokkend. Professionals die beslissen over ingrijpende zaken als wel of niet uit huis plaatsen, moeten bij het beslissen kunnen leunen op wetenschappelijk onderbouwde kennis. Doordat er nu geen richtlijn bestaat, kunnen ze dat niet. Maar als het misgaat en er blijkt een kind onterecht niet uit huis te zijn geplaatst, dan wordt er wel meteen naar de professional gewezen.

Onlangs hoorde ik het verhaal van een maatschappelijk werkster. Zij begeleidde een ouderpaar met een licht verstandelijke beperking vanwege persoonlijke problemen, onder andere psychisch en financieel. Hun twee kinderen waren uit huis geplaatst. Na vier maanden mochten de kinderen contact met hun ouders hebben. Moeder zat huilend met haar kinderen aan de telefoon. De kinderen wilden naar huis en moeder zei dat zij dat óók graag wilde. Maar een terugplaatsing zat er voorlopig niet in. De maatschappelijk werkster vroeg zich af hoe zij deze ouders nu het beste kon begeleiden. Wat weten we over wat er wel en niet werkt bij uithuisplaatsing? Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat het belangrijk is om de ouders de ruimte te geven voor hun emoties zoals verdriet, onbegrip en boosheid. Als ouders zich begrepen en gehoord voelen, is het voor hen op den duur mogelijk om de uithuisplaatsing te aanvaarden en een weg te vinden in hun nieuwe rol. Want hoewel de rol die ouders in het leven van hun kinderen spelen behoorlijk verandert na een uithuisplaatsing, blijven ze wel altijd de ouders. Kinderen zijn op hun beurt vaak onvoorwaardelijk loyaal naar hun ouders toe. Uit onderzoek blijkt dat het voor de kinderen erg belangrijk is om niet voortdurend in een loyaliteitsconflict terecht te komen. Daarom is het bijvoorbeeld voor de kinderen essentieel dat hun ouders tegen hen zeggen dat het goed is om nu in een pleeggezin te verblijven.

Dit is een voorbeeld van de vele ingewikkelde situaties waar professionals voor staan. De afwegingen die professionals dagelijks maken, zijn natuurlijk gebaseerd op veel meer dan richtlijnen alleen. Maar een richtlijn draagt er wel toe bij dat een professional in zijn afweging bestaande kennis meeneemt. Zowel bij de voorbereiding van een uithuisplaatsing als bij het verder begeleiden en ondersteunen. Daarom ben ik ook blij dat de richtlijn voor uithuisplaatsing er nu komt!

Verder lezen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies