Over het Nederlands Jeugdinstituut

Opleiden voor de jeugdzorg: generalistisch én specifiek

Blog van: Marianne Berger -

Vorige week stond in de 'Nieuwsbrief Jeugd' een stelling over één generalistische opleiding voor alle beroepskrachten in de sociale sector. Daarop kwamen in korte tijd meer dan zevenhonderd reacties. De stelling was gebaseerd op een pleidooi van lectoren Scholte en Sprinkhuizen voor één sociale opleiding met drie stromingen: individuele hulp- en dienstverlening, groepswerk en samenlevingsopbouw (artikel in tijdschrift 'SoziO').

Scholte en Sprinkhuizen vinden dat het werkveld geen specialisten nodig heeft maar stevige basisprofessionals: generalisten die van alle markten thuis zijn. De reacties op de stelling waren zeer verdeeld. Zo'n 46 procent vindt de generalistische opleiding een goed idee, 54 procent is geen voorstander. Als we op de verdeeldheid van de stemmen afgaan, zijn we er voorlopig nog niet uit.

Ook vanuit het 'Actieplan Professionalisering Jeugdzorg' is de discussie over de aansluiting tussen onderwijs en werkveld actueel. Daarbij gaat het niet over generalistisch dan wel specialistisch opleiden voor de gehele sociale sector, maar om het opleiden voor de brede jeugdzorg. Ook in de jeugdzorg werken beroepskrachten met verschillende opleidingen. Om de aansluiting van de opleidingen op het werkveld te verbeteren en daarmee specifieke beroepskrachten voor de jeugdzorg op te leiden, is vanuit het actieplan het landelijk 'uitstroomprofiel jeugdzorgwerker' ontwikkeld.

Het uitstroomprofiel is gebaseerd op het competentieprofiel voor de jeugdzorgwerker, onder meer gecombineerd met het competentieprofiel voor de jongerenwerker. Het profiel voor de jeugdzorgwerker bevat zowel competenties voor het werken met individuele cliënten als het werken in pedagogisch gerichte groepen. De aanvullende competenties voor de jongerenwerker richten zich vooral op samenlevingsopbouw. Hiermee sluit het uitstroomprofiel aan bij de door Scholte en Sprinkhuizen gewenste stromingen.

Ik vind dat het onderwijs met het uitstroomprofiel voor de jeugdzorgwerker tegemoet is gekomen aan de vraag van het werkveld: hbo-studenten worden nu opgeleid tot bachelors die breed zijn opgeleid én specifiek toegerust voor het werken in de jeugdzorg. Inmiddels is het uitstroomprofiel bij ruim tweederde van de hogescholen ingevoerd. De HBO-raad bewaakt of het profiel daadwerkelijk de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbetert.

Met het uitstroomprofiel voor de jeugdzorg worden professionals als het ware generalistisch opgeleid voor een specifieke sector. Daarvoor waren geen grote reorganisaties in het onderwijs nodig. Maar gewoon pragmatisch redeneren: wat heeft de jeugdzorg nodig en wat is daarmee in het belang van kinderen, jongeren en ouders?

Verder lezen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies