Over het Nederlands Jeugdinstituut

Mediawijsheid: ook voor de lokale professional

Blog van: Peter Nikken -

Kinderen en jongeren bewust om laten gaan met media is niet alleen een taak voor ouders. Ook de pedagogisch medewerker, jeugdgezondheidsarts en leerkracht spelen een belangrijke rol. Het is aan de gemeente om de lokale samenwerking rond mediaopvoeding te stimuleren.

Gaat het slecht met kinderen door al die beeldschermen die ze constant gebruiken? Uit onderzoek van het CBS bleek onlangs dat een op de zes jongeren zegt 'verslaafd' te zijn aan sociale media. Een deel van de jongeren erkent ook dat school en slapen weleens lijden onder het mediagebruik. Onderzoek van Kennisnet, eerder dit jaar, wees uit dat jongeren – en vooral meisjes – inderdaad niet zonder hun smartphone kunnen. Dat wil zeggen, ze zouden hem niet willen missen om te communiceren met vrienden, zich te vermaken en om hun huiswerk en andere activiteiten te plannen.

Mediawijze kinderen en jongeren

Het CBS-nieuws kwam toevallig tegelijk met de start van de Week van de Mediawijsheid, georganiseerd door Mediawijzer.net. Media spelen een steeds centralere rol in ons leven, dus is het van belang daar bewust mee om te gaan. De Week van de Mediawijsheid vraagt daarom jaarlijks aandacht voor het belang van mediawijsheid voor, onder andere, kinderen en jongeren.

Vragen en zorgen

Ouders zijn primair van belang om ervoor te zorgen dat kinderen bewust met de media omgaan. Maar ouders hebben regelmatig allerlei vragen en zorgen over hoe kinderen opgroeien met beeldschermen. Is het erg als kind eerder op een tablet leert swipen dan dat hij leert lopen? Hoe lang mag een kind filmpjes op YouTube kijken en hoe zorg je ervoor dat hij ook regelmatig buiten speelt? Met wie heeft mijn kind contact via de sociale media en wat gebeurt daar? Eenzijdige nieuwsberichtgeving helpt dan niet echt.

Adequate ondersteuning

Professionals in de zorg en opvoedondersteuning hebben een belangrijke rol om ouders te helpen de nuance te vinden bij het mediagebruik van hun kinderen. Voor gemeenten is het dus zaak om ervoor te zorgen dat wijkteams ouders en kinderen adequaat ondersteunen bij vragen of zorgen over het gebruik van media. Goed opgeleide en geïnformeerde jeugdgezondheidsartsen, mediacoaches bij de bibliotheek, de wijkagent, pedagogisch medewerkers en docenten kunnen samen vragen en zorgen van ouders beantwoorden. Samen zorgen zij voor een goed pedagogisch klimaat op school, in de buurt en bij de ouder thuis. Om beroepskrachten daarbij behulpzaam te zijn, heeft het Nederlands Jeugdinstituut de Toolbox Mediaopvoeding ontwikkeld.

Welke gemeente volgt?

Veel gemeenten zijn gelukkig geïnteresseerd om die lokale samenwerking rond mediaopvoeding te stimuleren. In de Week van de Mediawijsheid hebben tal van bibliotheken hun deuren open gezet om bijeenkomsten te organiseren. In de gemeente Utrecht kwamen bijna honderd professionals bijeen om hun kennis en ervaringen te delen. Welke gemeente volgt?

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies