Over het Nederlands Jeugdinstituut

Kwetsbare jongeren aan het werk: gewoon doen!

Blog van: Vincent Fafieanie -

Gemeenten en onderwijs zijn steeds meer verantwoordelijk geworden voor de toeleiding van jongeren in kwetsbare posities naar de arbeidsmarkt. Dat is een goede ontwikkeling, met name omdat er al jarenlang nauwelijks passende oplossingen tot stand kwamen.

Jongeren in kwetsbare posities hebben vaak ernstige problemen. Hierdoor hebben ze structurele ondersteuning nodig op de werkplek. Vaak kunnen ze zich moeilijk op hun werk concentreren of soms gaan ze over de rooie. Dat maakt het niet eenvoudig om deze jongeren blijvend aan de slag te krijgen op de arbeidsmarkt.

Bert uit de bouw

Toen ik in de jaren negentig werkzaam was voor dak- en thuisloze jongeren in Amsterdam stonden we er als hulpverlenende organisatie alleen voor. Via FNV-brugprojecten werden we alleen ter zijde gestaan door Bert, een begeleider met een achtergrond in de bouw. Hij had de juiste houding en het juiste taalgebruik voor de jongeren: niet zeuren maar doen. En als dat niet lukt, dan pakken we je aan. Maar ik blijf achter je staan, ook als het even niet gaat.

Het lukte Bert om jongeren naar werk te praten en om afspraken te maken met werkgevers. Die werkgevers mochten Bert altijd bellen als er iets aan de hand was. Bert zorgde ervoor dat de jongere op tijd op de stoep stond, of liet weten als de jongere het echt niet kon. Hij had de jongere dan wel eerst persoonlijk opgezocht. Natuurlijk liep niet alles vanzelfsprekend. Maar Bert was de Haarlemmerolie: hij sprak de jongeren en werkgevers aan, achterhaalde wat jongeren aansprak, zocht een passende werkmeester en loste problemen op. Hij was van vele markten thuis en, belangrijk, er kon toen veel zonder regels. Gewoon doen.

Pragmatische werkwijze

Onlangs organiseerde het Nederlands Jeugdinstituut een bijeenkomst over de toeleiding van jongeren in een kwetsbare positie naar de arbeidsmarkt, op verzoek van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs van de G4. Tijdens de bijeenkomst hing er een pragmatische sfeer van ‘gewoon doen’. “Laten we beginnen met een groep van twintig jongeren en dan zien we wel waar het schip strandt. We benaderen werkgevers bij ons in de buurt. Als zij een jongere een werkplek bieden, zorgen wij ervoor dat ze worden ondersteund met gesprekken of looncompensatie. We gaan er vanuit dat bestuurders met ons meedenken om eventuele hobbels weg te nemen. En natuurlijk zal er ook van alles geregeld moeten worden; maar laten we daar niet beginnen.”

Het is goed om te ervaren dat gemeenten en het onderwijs binnen de G4 op deze wijze aan de slag gaan. Dit is namelijk de werkwijze die nodig is om voor deze jongeren in kwetsbare posities het verschil te maken.

Wilt u er meer over weten? Lees dan de adviezen van de G4 voor bestuur, organisatie en uitvoering.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies