Over het Nederlands Jeugdinstituut

Kwetsbaar kind betaalt de rekening voor passend onderwijs

Blog van: Willeke van Sleeuwen -

Passend onderwijs voor ieder kind, dat zou het resultaat moeten zijn van de wet op het passend onderwijs. Door die wetgeving in combinatie met de nieuwe Jeugdwet dreigen echter bestaande onderwijsvoorzieningen voor kwetsbare kinderen verloren te gaan.

Vóór de invoering van passend onderwijs bestonden er al onderwijs-zorgarrangementen, een mooie vorm van onderwijs voor kwetsbare kinderen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen, leer- of gedragsproblemen. In onderwijs-zorgarrangementen zijn school en jeugdhulpverlening aan elkaar gekoppeld in allerlei soorten en maten, van een jeugdhulpverlener in de klas tot een woonvorm waar kinderen ook onderwijs krijgen. Vooral in het speciaal onderwijs bestaan al veel onderwijs-zorgarrangementen. Een mooi voorbeeld is de Waag. Daar krijgen jongeren van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking, een psychiatrische stoornis en ernstig probleemgedrag in één gebouw onderdak, behandeling én onderwijs.

Tien samenwerkingsverbanden en twaalf gemeenten

Het bieden van passend onderwijs aan ieder kind is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeenten en samenwerkingsverbanden van scholen. Doordat onderwijs-zorgarrangementen vaak kinderen ondersteunen uit verschillende gemeenten, is voor de financiering van het aanbod afstemming nodig tussen meerdere samenwerkingsverbanden en meerdere gemeenten.

Zo is er in Rotterdam een onderwijs-zorgarrangement dat moet afstemmen met tien samenwerkingsverbanden en twaalf gemeenten met in totaal zo'n 35 wijkteams. Het bieden van continuïteit en kwaliteit van onderwijs en zorg is zo bijna onmogelijk. De arrangementen staan onder druk. Zo ken ik een voorbeeld dat hulp en onderwijs op maat biedt dankzij samenwerking tussen school en een centrum voor dagbehandeling. Nu de gemeente de dagbehandeling betaalt, neemt de omvang van de ondersteuning drastisch af. Maatwerk is hierdoor nauwelijks nog mogelijk.

Ook kunnen gemeenten scholen dwingen om met andere jeugdhulpaanbieders te gaan samenwerken, waardoor de opgebouwde expertise verloren gaat.

Rekening

Let wel, ik denk dat de nieuwe wetgeving veel kansen biedt voor ondersteuning en onderwijs op maat, meer dan voorheen het geval was. Maar de rekening voor de ingewikkelde afstemming tussen de nieuwe financieringsstromen wordt nu betaald door de onderwijs-zorgarrangementen en de kinderen die de zorg mislopen die ze nodig hebben. Ik roep de gemeenten en samenwerkingsverbanden op om samen te zorgen voor een goede financiële afstemming, zodat prachtige initiatieven in het kader van passend onderwijs niet alleen kunnen ontstaan, maar ook kunnen voortbestaan.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies