Over het Nederlands Jeugdinstituut

Keuze voor pleeggezin: gebaseerd op belang van het kind

Blog van: Mariska de Baat -

De afgelopen weken was er veel discussie over de pleegzorg. De aanleiding vormde de plaatsing van een Turkse jongen in een niet-islamitisch pleeggezin. Dat er bij uithuisplaatsingen geen rekening zou worden gehouden met culturele of religieuze achtergronden vind ik onterechte kritiek. Dat wordt wel degelijk geprobeerd, maar de praktijk is weerbarstig. Er zijn eenvoudigweg te weinig pleegouders met bijvoorbeeld een islamitische achtergrond om altijd een volledige match te kunnen maken.

Bovendien moet de ontwikkeling van het kind het belangrijkste uitgangspunt zijn bij de keuze voor een pleeggezin. De meeste pleegkinderen hebben een ontwikkelingsachterstand en komen uit een problematisch gezin. Dat vraagt om een specifieke opvoeding door de pleegouders. Een goede match tussen het pleeggezin en het pleegkind is dan ook een belangrijke voorwaarde voor een stabiele plaatsing waarin het kind zich goed kan ontwikkelen.

Die goede match komt tot stand op basis van verschillende afwegingen. In de eerste plaats kan een kind zich goed ontwikkelen in een warm en veilig pleeggezin, waarbij de opvoedingsvaardigheden van de pleegouders aansluiten bij de behoeften van het kind. Daarnaast heeft de relatie tussen pleegouders en ouders invloed op de stabiliteit van de plaatsing. Als ouders en pleegouders elkaar accepteren is er minder kans op het voortijdig afbreken van de plaatsing, wat gunstig is voor de ontwikkeling van het kind. De voorkeur van de ouders wordt dus zo mogelijk meegewogen bij de keuze voor een pleeggezin.

Naast het opvoedingsklimaat in het pleeggezin, de opvoedvaardigheden van de pleegouders en de voorkeur van de ouders, wegen er nog andere factoren mee bij de plaatsing van een pleegkind. Bijvoorbeeld of ook broertjes of zusjes in het pleeggezin geplaatst moeten worden en hoe ver de afstand is tot de school en de ouders van het kind. En wel degelijk wordt ook gekeken naar de vraag: wat is de culturele of religieuze achtergrond van het kind?

Overigens blijkt uit onderzoek niet dat kinderen die opgroeien in een pleeggezin met dezelfde culturele en religieuze achtergrond zich beter zouden ontwikkelen. Als een kind in een pleeggezin met dezelfde achtergrond wordt geplaatst, voelt hij zich waarschijnlijk wel sneller thuis en kan het voor zijn ouders makkelijker zijn om de plaatsing te accepteren. Als er dus een pleeggezin is met dezelfde achtergrond dat qua opvoedingsvaardigheden en opvoedingsklimaat kan voldoen aan de behoeften van het kind, zal dat gezin de voorkeur genieten boven een pleeggezin met een andere achtergrond.

In de praktijk is er echter een tekort aan pleeggezinnen, zeker met een islamitische achtergrond. Er valt soms dus weinig te kiezen. Als zich meer pleegouders met verschillende religieuze achtergronden aanmelden, kan er vaker ook in cultureel of religieus opzicht een goede match worden gemaakt. Want de juiste match op alle gebieden is altijd het streven - maar door een tekort aan pleegouders nu nog te mooi om waar te zijn.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies