• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Over het Nederlands Jeugdinstituut

Jaarverslag 2016

Samen lerend doen wat werkt

Omslag Jaarberslag NJi 2016Zorgen dat de Nederlandse jeugd opgroeit tot zelfredzame en participerende burgers, dat is de ambitie van het Nederlands Jeugdinstituut. Dit doen we door professionals in de jeugd- en opvoedingssector, hun organisaties en gemeenten te ondersteunen met kennis en advies. 2016 stond - net als voorgaande jaren - in het teken van de transformatie van de zorg voor de jeugd en het vernieuwen van onze kennisinfrastructuur.

Hoe kunnen we de zorg en ondersteuning voor de jeugd effectiever en minder versnipperd organiseren? En de druk op gespecialiseerde zorg en ondersteuning verminderen? Hoe kunnen we een positief pedagogisch klimaat in gezinnen, scholen, kinderopvang en wijken versterken? En écht passend onderwijs realiseren? Zomaar een greep uit de vragen waarmee het Nederlands Jeugdinstituut zich in 2016 bezighield.

Download het jaarverslag

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.