Over het Nederlands Jeugdinstituut

Drs. Machteld Zwikker

Foto Machteld  Zwikker
Functie:

Expertise

effectiviteit van interventies, effectieve jeugdhulp


Machteld Zwikker werkt aan het beschikbaar en bruikbaar maken van kennis over werkzame elementen van jeugdhulp. Dit doet ze samen met vele andere partijen, zoals jeugdprofessionals en onderzoekers. Tot voor kort was zij jarenlang verantwoordelijk voor de Databank Effectieve Jeugdinterventies en voor de kwaliteit, criteria en procedures van de daaraan verbonden de erkenningscommissies.

Publicaties

Overige publicaties

Dale, D. van, S. van Dijk, L. Lanting, M. Zwikker, J. van Wieringen, T. van Yperen, M. Leurs (2009), 'Meer zicht op kwaliteit en effectiviteit van (leefstijl)interventies: Erkenningscommissie interventies'. (in press)

Zwikker, M., D. van Dale en M. Kuunders (2009), 'Erkenningscommissie Interventies. Werkwijze en procedure'. Utrecht/Bilthoven: Nederlands Jeugdinstituut/RIVM.

Zwikker, M., G. van den Berg, Marion van Bommel en Nienke Holter (2009), 'Evaluatie Erkenningscommissie (niet-justitiële) jeugdinterventies; Deelcommissie 1 en 3'. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (interne publicatie).

Zwikker, M. en J. van Everdingen (2008), 'Databank effectieve jeugdinterventies: beschrijving Parent Management Training Oregon (PMTO). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Hoefnagels, C. en M. Zwikker (2006), 'Het AMK op de kaart? Onderzoek naar het effect van de campagne ter vergroting van de naamsbekendheid van het AMK'. Maastricht: Universiteit Maastricht.

Wolf, J., M. Zwikker, S. Nicholas, H. van Bakel, D. Reinking en I. van Leiden (2002), 'Op achterstand. Een onderzoek naar mensen in de marge van Den Haag'. Utrecht, Trimbos-instituut.

Hoefnagels, C.J. en M.C. Zwikker (2001), 'The Bystander Dilemma and Child Abuse: Extending the Latané and Darley Model to Domestic Violence', in: 'Journal of Applied Social Psychology, jaargang 31, nummer6, p.1158-1183.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies