Over het Nederlands Jeugdinstituut

"We hebben je nodig"

Blog van: Vincent Fafieanie -

Sommige gemeenten zoeken 'onzichtbare jongeren' thuis op, om ze te begeleiden naar school of werk. Dit verdient navolging, want de kans dat deze jongeren zich verder afkeren van de maatschappij, groeit met de dag.

"We hebben je nodig". Zo'n eenvoudig zinnetje kan een wereld van verschil maken. In Amsterdam, zo bleek uit een item van het NOS Journaal (vanaf 11:53), zoeken buurtwerkers actief contact met jongeren die geen werk of school hebben. Jongeren in kwetsbare posities die de aansluiting met de maatschappij dreigen te verliezen. Jongeren die vaak de nodige butsen en bulten hebben opgelopen, die weinig vertrouwen hebben in school en instanties en niet kunnen rekenen op steun vanuit hun netwerk. Kortom: jongeren die er vaak alleen voor staan en beperkt in staat zijn om perspectief aan hun leven te geven.

Deze groep jongeren dreigt uit zicht te raken. Zij komen niet in aanmerking voor een uitkering, of zij zien geen heil in 'gedwongen' werk via de gemeente. Zij weten zelf niet hoe ze regulier werk kunnen vinden. Hun talenten worden niet gezien en gebruikt. De kans dat zij verder zich van de maatschappij afkeren, groeit met de dag.

Onverwacht contact

Voor hen is een onverwacht contact met een ambtenaar of jongerenwerker met de boodschap "we hebben je nodig" heel belangrijk. Een gesprek waarin je wordt gezien en serieus genomen, kan net dat steuntje zijn dat nodig is om een stap te maken naar werk of school. Dit zal niet vanzelf gaan. Maar als de ambtenaar of jongerenwerker echt luistert en, soms tegen beter weten in, volhoudt in het contact, dan is er veel mogelijk.

In gesprekken met gemeenten ervaar ik echter dat het actief contact leggen met deze jongeren geen aandacht heeft. "Ze hebben bij ons niets te halen, dus kloppen ze niet aan. Wij hoeven dan ook niets me ze." Deze opvatting heeft het gevaar in zich dat een groep jongeren buiten de maatschappij komt te staan. Het gaat erom dat wij als maatschappij laten weten dat we deze jongeren nodig hebben en dat we hen serieus nemen. Dat we gaan spreken over spookjongeren. Jongeren die niet in bestanden staan, die we niet meer kennen. Met wie we geen contact hebben. Terwijl we deze jongeren hard nodig hebben bij werkgevers en in de samenleving.

Naar een nieuw perspectief

De gemeente Amsterdam zoekt deze jongeren op. Dat gebeurt ook in Almere, zoals we beschrijven in een recente notitie over een gezamenlijke aanpak van mbo's en gemeenten. Deze gemeenten reiken de hand waar de jongeren dat zelf niet kunnen, en geven steun bij een nieuw perspectief. Het is noodzakelijk dat gemeenten actief en blijvend contact leggen met deze jongeren, en met hen meedenken over een passend traject richting school of de arbeidsmarkt. Variërend van heel beperkte tot stevige ondersteuning.

Het gaat erom dat wij, als maatschappij, laten weten dat we deze jongeren nodig hebben en dat we hen serieus nemen. En dat we deze jongeren dus niet kwijtraken en over enkele jaren op een andere manier moeten ondersteunen die dan handen vol geld kost. Ik zou willen dat we tegen al deze jongeren kunnen zeggen: "We hebben je nodig."

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies