Over het Nederlands Jeugdinstituut

Waarom kiezen voor een 'erkend' vve-programma

Blog van: Japke Schonewille -

Van tijd tot tijd hoor ik protesten van pedagogisch medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie (vve) omdat hun organisatie van de gemeente alleen mag kiezen uit de programma's die in de databank Effectieve Jeugdinterventies staan. Terwijl de vve-programma's in deze databank zijn beoordeeld als 'goed onderbouwd' maar nog niet als 'effectief'. Toch heeft het dan voordelen om met een erkend programma te werken.

Waarom zou je als gemeente of als kinderopvangorganisatie kiezen voor een vve-programma dat is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies? Kun je niet net zo goed met een methode werken die niet erkend is? Uit deze vragen die ik en mijn collega's van de databank uit de praktijk krijgen, blijkt dat niet voor iedereen helder is wat het oplevert als een vve-programma is erkend en opgenomen in de databank.

Stimuleren van verbetering

De databank Effectieve Jeugdinterventies biedt een overzicht van erkende zorg- en preventieve programma's voor kinderen en hun opvoeders. Het creëren van dit overzicht is echter niet het enige doel. Een belangrijk achterliggend doel is te stimuleren dat het aanbod in de praktijk doorlopend verbeterd wordt, vanaf de eerste ontwikkeling ervan in de praktijk tot aan het bewijzen van de effectiviteit met onderzoek.

Kwaliteitsverbetering in stappen

Om opgenomen te worden in de databank moet een programma door de onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies op zijn minst zijn beoordeeld als 'goed onderbouwd'. Dat betekent dat helder omschreven moet zijn wat de doelgroep en de doelen van het programma zijn en waar de aanpak concreet uit bestaat. Ook moet aannemelijk zijn dat deze aanpak inderdaad het benoemde probleem of risico kan verhelpen. De aanpak moet daarvoor onderbouwd zijn met bestaande kennis over 'wat werkt' bij de doelgroep en het aan te pakken probleem. Die onderbouwing is gebaseerd op empirisch onderzoek en praktijkonderzoek. Daarnaast kijkt de erkenningscommissie naar de praktische uitvoerbaarheid en de manier waarop de kwaliteit wordt geborgd, bijvoorbeeld met training en supervisie van professionals.

De volgende stap om een 'goed onderbouwd' programma te verbeteren is onderzoek naar het effect en vervolgens het aanscherpen van het programma op basis van de resultaten. Om uiteindelijk te komen tot een programma dat aantoonbaar effect heeft.
Helaas is het doen van onderzoek in Nederland voor veel programma's financieel niet haalbaar. Bij vve speelt bovendien een rol dat onderzoek naar de effectiviteit ingewikkeld is. Daarom staan in de databank alleen vve-programma's die erkend zijn als 'goed onderbouwd' maar nog niet als bewezen effectief. Dat is geen enkel vve-programma in Nederland. Maar er is dus wel aannemelijk gemaakt dat de programma's effectief kunnen zijn op basis van wat er bekend is over 'wat werkt'.

Waarom toch werken met een erkend vve-programma

Een erkend vve-programma met een methodische aanpak biedt professionals houvast. Het reikt een samenhangend aanbod aan voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen en stimuleert spelenderwijs alle ontwikkelingsgebieden. Bovendien biedt het een doorgaande lijn waarin de ontwikkeling van kinderen van tweejarige leeftijd tot en met groep 2 van de basisschool wordt gevolgd. Uit het pre-COOL-onderzoek komt onder andere naar voren dat de educatieve kwaliteit op de groep beter is als er met een vve-programma wordt gewerkt. Werken met een programma valt dus aan te raden.

De databank Effectieve Jeugdinterventies biedt een voorselectie van vve-programma's en helpt om een weloverwogen keuze te maken die past bij de visie en werkwijze van de organisatie. Door te kiezen voor een programma uit de databank weet je als gemeente, organisatie en professional dat je werkt met een aanpak die is gebaseerd op erkende inzichten over wat werkt en wat nodig is. Misschien niet bewezen effectief, maar wel aannemelijk effectief, mits goed uitgevoerd. Professionals weten dan dat ze op een manier aan het werk zijn die de kinderen ten goede komt. En daar gaat het uiteindelijk om.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies