Over het Nederlands Jeugdinstituut

Drs. Japke Schonewille

Foto Japke  Schonewille
Functie:

Expertise

voor- en vroegschoolse educatie, ontwikkeling van het jonge kind, basisonderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang


Japke Schonewille werkt als projectleider, methodiekontwikkelaar en adviseur. Zij is projectleider van het programma Kaleidoscoop waarvan het Nederlands Jeugdinstituut hoofdlicentiehouder is. Ook is zij projectleider van de Basistraining VVE (plus) die samen met het Cito, CED-groep en De Activiteit wordt ontwikkeld in opdracht van de gemeente Amsterdam. Onder de naam Vier VVE wordt de Basistraining VVE (plus) landelijk verspreid. Daarnaast is Japke als adviseur betrokken bij het project Hbo'er in de Voorschool, dat samen met het ABC en de IPABO is ontwikkeld en wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Publicaties

Overige publicaties

Schonewille, J. (2016), Waarom kiezen voor een 'erkend' vve-programma. Blog op Kennisnet Jeugd, 5 april 2016.

Schonewille, J. (2009), Trainingsmodule 'Kaleidoscoop in de buitenschoolse opvang' met bijbehorende dvd 'Zelf kiezen is het leukste: praktijkvoorbeelden uit de buitenschool opvang'.

Schonewille, J. (2008), 'Eigen Wijsheid. Aanpak, resultaten en methodische handreikingen'. Nieuwe Kansen Nieuw West, Amsterdam.

Schonewille, J. (2007), 'De verbindende kracht van kunst. Kunst en cultuur in de stedelijke vernieuwing van Amsterdam Nieuw West'. Bureau Parkstad, Amsterdam.

Schonewille, J. (redactie) (2007), 'Why Not? Het verhaal van het Why Not? Europese partnerschap'. Bureau Parkstad, Amsterdam.

Schonewille, J. (2005), 'Talenten in Amsterdam Nieuw West. Jongeren in de stedelijke vernieuwing' (Brochure). Bureau Parkstad, Amsterdam.

Schonewille, J. (2004), 'Ouderen en gehandicapten in de stedelijke vernieuwing' (Brochure). Bureau Parkstad, Amsterdam.

Schonewille, J. (2003), 'Contactouders in de Voorschool – Klik tussen ouders en school'. DMO, Amsterdam.

Schonewille, J. (2003), 'Brede school en Voorschool' (Brochure). Bureau Parkstad, Amsterdam.

Schonewille, J. (2001), 'Over de drempel. De ouderkamer op basisschool Corantijn in Amsterdam' (Brochure). Dienst Welzijn Amsterdam, Amsterdam.

Schonewille, J. (2000), 'Mam, kom je kijken? Kunsteducatie en ouderparticipatie op tien basisscholen in Amsterdam, Den Haag en Utrecht' (Brochure). Vier Grote Steden kunsteducatie/Koorenhuis, Den Haag.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies