Over het Nederlands Jeugdinstituut

Drs. Joanka Prakken

Foto Joanka  Prakken
Functie:

Expertise

communicatieadvies, jeugdbescherming, wijkteams, veilig opgroeien, transitie en transformatie


Joanka Prakken is senior communicatieadviseur op het terrein van jeugdzorg, opvoedhulp en kindermishandeling. Zij schrijft namens het Nederlands Jeugdinstituut onder meer voor vakbladen en digitale media over actuele onderwerpen in de jeugdsector. Zij interviewt en publiceert onder andere over de nieuwe jeugdbescherming, wijkteams/ de nieuwe eerste lijn, ervaringen van gezinnen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling/ Veilig Thuis, opvoeden in verschillende culturen, vraaggericht werken in de jeugdsector en jongerenparticipatie. De afgelopen jaren richtte zij zich vooral op de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd. In dit kader was zij betrokken bij de publicatie van het gedachtengoed van de Denktank Transformatie Jeugdstelsel.

Publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies