• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Over het Nederlands Jeugdinstituut

Herma Ooms, MCM

Foto Herma  Ooms
Functie:
  • expert
  • (030) 230 67 81
  • h.ooms@nji.nl

Expertise

Transitie en transformatie, implementatie, methodisch werken, lerend netwerk, verandermanagement, effectief werken, benutting van gegevens, invoering richtlijnen jeugdzorg, effectieve jeugdzorg.


Herma Ooms zet zich als programmaleider Transitie en Transformatie in voor dit breedschalige veranderingstraject. Gemeenten, samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders en professionals worden ondersteund bij vraagstukken rondom opvoeden en opgroeien.

Herma Ooms is geregistreerd verandermanager. Het programma dat zij aanstuurt concentreert zich rond de vraag: Hoe te transformeren met kennis en beleid? Met andere woorden: hoe kun je in de nieuwe situatie goede kennis ontwikkelen en benutten vanuit praktijk, beleid en wetenschap, gevoed vanuit burgerparticipatie, cliëntvoorkeuren en ethische overwegingen.
Thema’s binnen het programma zijn Toegang en Versterking eerste lijns zorg, Monitoring- en Sturingsinformatie en Passend Onderwijs in relatie tot Zorg voor Jeugd.
Daarnaast houdt Herma zich bezig met de Transformatie agenda. Wat is nodig om vraagbeantwoording dicht om het kind, z’n opvoeder(s) en z’n natuurlijke omgeving, zoals school, te organiseren waarin beslist wordt in dialoog. Een deel van het programma betreft de ondersteuning van het Transitiebureau Jeugd (VWS/VenJ,VNG).

Herma is medeontwikkelaar van de Implementatiewijzer: een digitale tool behulpzaam bij de inrichting van implementatievraagstukken. Ze is partner in het 'Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland' (SEJN) gericht op de verspreiding en implementatie van praktijkgestuurd effectonderzoek in de Jeugdzorg. Tot medio 2013 was ze coördinator van het traject 'Invoering Richtlijnen Jeugdzorg', dat onderdeel is van het programma Richtlijnen Jeugdzorg, waarbinnen de komende jaren veertien richtlijnen ontwikkeld en ingevoerd worden.

In het verleden werkte ze als manager van een adviesbureau, methodiekdocent op een hogeschool, als freelance trainer en als uitvoerend medewerker, teamleider, manager en staflid binnen de Jeugdzorg. Ze kent daarmee de praktijk vanuit verschillende perspectieven. Binnen het Nederlands Jeugdinstituut was Herma tot 2013 afdelingshoofd van de implementatieafdeling met programma's als Triple P, Kaleidoscoop, Stapprogramma's, Families First, 'Ouderschap Blijft' en Ambulante Spoedhulp.

Blogs

Publicaties

Overige publicaties

Janssen, L., M. Loeffen en H. Ooms (2004), 'Ordeningsmodel hulp bij (echt)scheiding en omgang. Praktijkboek scheidingsrecht, aanvulling 40'. Den Haag: Elsevier Juridisch.

Loeffen, M.M., H. Ooms en H. Wijgergangs (2005), 'Effectieve Jeugdzorg? Ordeningsmodel modulen een must. Een voorstel ter overweging', in: 'Congresbundel Effectieve jeugdzorg' 28 januari 2005. Den Haag: VWS.

Janssen, L., M. Loeffen en H. Ooms (2004), 'Ordeningsmodel hulp bij (echt)scheiding en omgang. Leidraad voor besluitvorming over bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden'. Utrecht: Collegio

Loeffen, M., H. Ooms en H. Wijgergangs (2004), 'Ordeningsmodel is 'must' voor effectieve jeugdzorg', in: 'Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg', jaargang. 8, nummer 2, p. 102-113.

Loeffen, M., B. van Butselaar en H. Ooms (2001), 'Intensieve Pedagogische Thuishulp in Vogelvlucht, een inventarisatie van varianten in Nederland'. Utrecht: Collegio

Yperen, van, T. en J.W. Veerman (2008), 'Zicht op Effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg'. Delft: Eburon.

Veerman, J.W. en H. Ooms (2008), 'Zicht op effectiviteit. Een kijkje in de keuken van zeven instellingen voor jeugdzorg'. Utrecht: NJi/Nijmegen: Praktikon.

Yperen, van, T. en J.W. Veerman, B. Bijl, H. Ooms, D. Roosma (2008), 'Praktijkgestuurd effectonderzoek maakt hulpverlening beter', in: 'Jeugd en Co, kennis voor professionals in de jeugdsector', jaargang 2, nummer 4, pagina 8-18

Veerman, J.W., T. van Yperen, B. Bijl, H. Ooms, D. Roosma, (2009), 'Praktijkgestuurd effectonderzoek maakt hulpverlening beter. Bouwen aan een effectievere jeugdzorg', in: J.R.M. Gerris, R.C.M.E. Engels (red.), 'Professionele kwaliteit in Jeugdzorg en Gezinsonderzoek' (pagina 25-36). Assen: van Gorcum.

Veerman, J.W., M. Wilschut, H. Ooms, D. Roosma. (2010) 'Zicht op effectiviteit van jeugdzorg vereiste onderzoeksbereidheid en onderzoeksrijpheid van instellingen. De ontwikkeling van een ondersteuningspakket voor het opzetten van een instellingsbrede effectmonitoring'. SEJN.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.