Over het Nederlands Jeugdinstituut

Monitoren? Begin bescheiden

Blog van: Lianne Lekkerkerker -

Werken met vragenlijsten, het invullen van monitors: het is over het algemeen niet de grootste hobby van professionals in de jeugdsector. Het is niet altijd prettig om een cliënt tijd en aandacht te vragen voor een vragenlijst. Een goed begin is volgens mij een bescheiden begin.

Professionals in de jeugdsector zijn vaak gepassioneerde mensen, die hun werk graag goed willen doen en veel willen leren. Ik kom dan ook weinig professionals tegen die het nut niet zien van het verzamelen van gegevens. Je kunt immers die gegevens benutten om te reflecteren op je werk. Niet om erop afgerekend te worden, maar om samen met collega’s te kijken hoe het nog beter kan. Toch blijkt het in de praktijk lastig om zo’n meet-, spreek- en verbeterbeweging op de werkvloer te realiseren. Daar zijn een heleboel verklaringen voor, maar ik wil één punt uitlichten.

Te veel in één keer

Een valkuil is volgens mij dat je in één keer te veel wilt meten. De intentie van organisaties is vaak goed: vragenlijsten moeten nuttig zijn voor het primaire proces, de professional en de cliënt moeten er meteen iets aan hebben, en we houden het bij de kern. Maar ja, als je er als organisatie werk van gaat maken, dan wil je het ook goed doen. Je wilt de gegevens niet alleen op het niveau van individuele cliënten benutten, maar ook op team- en organisatieniveau. Er blijken allerlei interessante gegevens te verzamelen. Voor je het weet heb je een omvangrijke monitor opgetuigd. En dat werkt meestal niet, hoe goed bedoeld ook.

Terug naar de kern

De afgelopen paar jaar heb ik samen met vijf jeugdhulpinstellingen een monitor ontwikkeld voor de langdurige pleegzorg. In de werkgroep, bestaande uit een mix van cliënten, professionals en onderzoekers, moesten we onszelf een paar keer tot de orde roepen: we stoppen er nu te veel in, we moeten terug naar de kern.

Nu denk je vast dat het vooral de onderzoekers waren die getemperd moesten worden in hun enthousiasme. Maar gek genoeg waren het vaak ook de cliënten en professionals die nóg een interessant onderwerp wilden toevoegen. Het kostte moeite, maar we hielden vast aan ons uitgangspunt: we kunnen beter klein beginnen, zorgen dat daar enthousiasme voor is en de monitor eventueel later uitbreiden, dan meteen alle relevante gegevens te verzamelen.

Grote omslag

Bij de Monitor Pleegzorg, die dit jaar door de vijf jeugdhulpinstellingen is geïmplementeerd, is het volgens mij goed gelukt om de focus te houden op het nut van de monitor voor de pleegzorgbegeleider en de cliënt en om de monitor qua omvang beperkt te houden.
Betekent dat dat alle pleegzorgbegeleiders van begin af aan razend enthousiast zijn? Nee hoor. Een betrokken gedragswetenschapper vertelde me laatst dat een heel aantal pleegzorgbegeleiders de monitor nog niet gebruikt. Werken met de monitor vraagt een grotere omslag in denken dat in eerste instantie verwacht. Maar de pleegzorgbegeleiders die er wél mee werken, zijn enthousiast. Ze zien de monitor echt als een hulpmiddel in hun werk.
Daar word ik dan weer blij van. Klein beginnen, het hoeft niet in één keer perfect.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies