Over het Nederlands Jeugdinstituut

Drs. Klaas Kooijman

Foto Klaas  Kooijman
Functie:

Expertise

preventie van kindermishandeling, opvoedingsondersteuning, huisbezoekprogramma's, jeugdgezondheidszorg


Klaas Kooijman is specialist op het gebied van preventie van kindermishandeling en projectleider van diverse projecten voor preventie, signalering en hulpverlening na kindermishandeling. Dat resulteert in praktijkgerichte publicaties voor beroepskrachten en gemeenten. Ook is hij projectleider van het programma Moeders Informeren Moeders. Hij onderzoekt de proefimplementatie van de jgz-richtlijn Kindermishandeling en organiseert, samen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het kennisnetwerk jeugdgezondheidszorg. Hij voert daarnaast projecten uit op het gebied van risicotaxatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg, meisjesslachtoffers van loverboys en versterking van de toegang in de lokale zorg voor jeugd. Hij neemt deel aan het beroepsgroepenoverleg jeugdgezondheidszorg en is bestuurslid van de stichting Voorkoming van Kindermishandeling.

Publicaties

Overige publicaties

Kooijman, K. (2014), Beslissen in dialoog: een kwestie van balanceren. Blog op Kennisnet Jeugd, 20 mei 2014

Broers, A., M. Kamphuis, K. Kooijman e.a. (2012), 'De JGZ-richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling: een complexe richtlijn landelijk implementeren. Hoe gaat dat?', in 'Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg', 44, 4, p74-78.

Zoon, M en K. Kooijman (2012), Monitor 2011 VoorZorg. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies