• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Over het Nederlands Jeugdinstituut

Drs. Hilde Kalthoff

Foto Hilde  Kalthoff
Functie:
  • senior adviseur ouderbetrokkenheid en vve
  • (030) 230 63 82
  • h.kalthoff@nji.nl

Expertise

ontwikkelingsstimulering, voor- en vroegschoolse educatie, opvoedingsondersteuning, ouderbetrokkenheid


Hilde Kalthoff is expert in educatief partnerschap in de voor- en vroegschoolse periode. Ze adviseert instellingen en gemeenten, en voert projecten uit op het terrein van de voor- en vroegschoolse educatie, ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning. Ze is landelijk coördinator van de Stapprogramma’s en VVE Thuis, programma's voor ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen, die in diverse landen worden uitgevoerd. Verder schrijft ze webdossiers over onderwerpen die te maken hebben met opgroeien en opvoeden.

Publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.