Over het Nederlands Jeugdinstituut

Drs. Hilde Kalthoff

Foto Hilde  Kalthoff
Functie:

Expertise

ontwikkelingsstimulering, voor- en vroegschoolse educatie, opvoedingsondersteuning, ouderbetrokkenheid


Hilde Kalthoff is expert in educatief partnerschap in de voor- en vroegschoolse periode. Ze adviseert instellingen en gemeenten, en voert projecten uit op het terrein van de voor- en vroegschoolse educatie, ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning. Ze is landelijk co√∂rdinator van de Stapprogramma’s en VVE Thuis, programma's voor ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen, die in diverse landen worden uitgevoerd. Verder schrijft ze webdossiers over onderwerpen die te maken hebben met opgroeien en opvoeden.

Publicaties

Overige publicaties

Kalthoff, H. (2016), Educatieve kwaliteit voorschoolse voorzieningen verhogen: lessen uit onderzoek. Blog Kennisnet Jeugd, 30 juni 2016

Kalthoff, H. (2016), Blijf investeren in de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie. Blog Kennisnet Jeugd, 10 maart 2016

Kalthoff, H. (2016), Voor- en vroegschoolse educatie werkt niet/wel?. Blog Kennisnet Jeugd, 23 september 2014

Kalthoff, H. (2011), Scoren met goed getrainde leidsters en leerkrachten. Blog op nji.nl, 1 december 2011

Kalthoff, H. (2011), Onder dwang 'taalles thuis' is schadelijk voor kind en ouder. Blog op nji.nl, 20 mei 2011

Kalthoff, H. (2011), Voorschoolse educatie: beboet ouders niet, maar overtuig en investeer. Blog op nji.nl, 21 maart 2011

Kalthoff, H. (2011), Neem onderzoek serieus: investeer in ontwikkelingsstimulering thuis. Blog op nji.nl, 30 maart 2011

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies