Over het Nederlands Jeugdinstituut

Josette Hoex

Foto Josette  Hoex
Functie:

Josette Hoex verbindt de pedagogische kwaliteit in kindercentra, gastouderopvang en peuterspeelzalen met landelijke wet- en regelgeving en wetenschappelijk onderzoek. Zij is projectleider van het trainingsaanbod 'Oog voor interactie; kindvolgend werken aan taal- en interactievaardigheden 2015 - 2018'. Haar expertise als co-auteur van het Pedagogisch kader kindercentra 4 -13 jaar en Pedagogisch kader gastouderopvang zet zij in voor workshops, artikelen, lezingen of advies-op-maat. Zij geeft training-op-maat voor GGD-inspecteurs en is co-auteur van het Veldinstrument Observatie pedagogische praktijk. Met de gemeente Boxtel heeft zij het Boxtels Model ontwikkeld. Josette Hoex is lid van het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra.

Expertise: trainingen kinderopvang, pedagogisch kader, inspectie kinderopvang, Boxtels Model, pedagogisch beleid

Publicaties

Overige publicaties

Hoex, J. (2015), Boxtels Model: kennis delen over 0- tot 6-jarigen. Blog op Kennisnet Jeugd, 5 augustus 2015.

Hoex, J. (2015). Partnerschap in opvangen en opvoeden. Het werkveld kinderopvang. In: Samen opvoeden. Oriëntatie op pedagogische werkvelden / hoofdstuk 3. Redactie H. Janssen. Bussum, Uitgeverij Coutinho.

Boogaard, M., Hoex, J., van Daalen-Kapteijns, M., Gevers Deynoot-Schaub, M. (2013). Pedagogisch kader gastouderopvang. Amsterdam, Reed Business.

Hoex, J. (2013). Professionele taalvaardigheid: did we tell them to do the wrong things? Blog op nji.nl, 3 september 2013

Hoex, J. (2012). Vertrouwen peuterspeelzalen nog op eigen pedagogische kracht? Blog op nji.nl, 4 juli 2012

Hoex, J. (2011). Kans op misbruik in kinderopvang minimaliseren. Blog op nji.nl, 29 april 2011

Hoex, J. (2011). Stabiliteit als buffer tegen misstanden in de kinderopvang. Blog op nji.nl, 24 januari 2011

Schreuder, L., M. Boogaard, R. Fukkink, J. Hoex (2011), Pedagogisch kader kindercentra 4 -13 jaar. Maarssen, Elsevier gezondheidszorg.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies