• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Over het Nederlands Jeugdinstituut

Pink Hilverdink

Foto Pink  Hilverdink
Functie:
  • adviseur
  • (030) 230 65 30
  • p.hilverdink@nji.nl

Expertise

preventie, sterke basis, jongerenwerk, jeugdhulp, internationale kennisuitwisseling


Pink Hilverdink organiseert en begeleidt projecten en activiteiten over de transformaties in preventie en zorg voor jeugd voor gemeenten en voor beroepskrachten. Zij agendeert thema’s zoals de zorgcontinuïteit voor 18-plussers en cliëntparticipatie en organiseert hierover kennisprojecten. Tevens programmeert ze in opdracht van VWS en VNG de jaarlijkse Voor De Jeugd Dag. Pink doet voor haar Master Social Work nu praktijkgericht onderzoek naar de rol van het jongerenwerk in gemeenten bij de ondersteuning van kwetsbare jongeren. Ook is ze deskundig in kennis halen uit het buitenland over relevante jeugd- en opvoedingsvraagstukken en actief in diverse Europese netwerken rond jeugdwelzijn.

Blogs

Publicaties

Overige publicaties

Diverse artikelen in vaktijdschriften:

  • VNG Magazine over jeugdbeleid in Europa (april 2009)
  • Jeugdbeleid over Vlaams jeugdbeleid vanuit Nederlands perspectief ( juni 2010)
  • Forum 21 European Journal Youth Policies over herpositionering van het jongerenwerk in Europa i.s.m. Kees Bakker, Raad van Bestuur Nederlands Jeugdinstituut (juni 2010)

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.