Over het Nederlands Jeugdinstituut

Vincent Fafieanie

Foto Vincent  Fafieanie
Functie:

Expertise

passend onderwijs, ZAT, ambulante begeleiding, onderwijs-zorgarrangementen, transformatie jeugdzorg


Vincent werkt binnen het programma Transitie en Transformatie als senior adviseur. Hij is de afgelopen vijftien jaar nauw betrokken geweest bij de inhoudelijke, beleidsmatige en bestuurlijke samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.  

Vincent Fafieanie heeft ervaring in de jeugdzorg als manager, projectleider en bestuursadviseur onder andere in het dak- en thuislozencircuit, bij bureau jeugdzorg, Altra: Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, en bij samenwerkingsverbanden onderwijs.

Publicaties

Overige publicaties

Fafieanie, V. (2018). Thuiszitten is een vraag om begrip en steun. Blog op Kennisnet Jeugd, 6 juni 2018

Fafieanie, V. (2015). "We hebben je nodig". Blog op Kennisnet Jeugd, 15 december 2015

Fafieanie, V. (2015). Kwetsbare jongeren aan het werk: gewoon doen!. Blog op Kennisnet Jeugd, 2 april 2015

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies