• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Over het Nederlands Jeugdinstituut

Willeke Daamen, MSc

Foto Willeke  Daamen
Functie:
  • adviseur
  • (030) 230 65 86
  • w.daamen@nji.nl

Expertise

effectiviteit, jeugdhulp, passend onderwijs, pleegzorg


Het versterken van de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp vormt de kern van Willeke's werk. Ze richt zich op de thema’s onderwijs-zorgarrangementen, ouderbetrokkenheid en het versterken van een zorgzame leer- en leefomgeving. Daarnaast houdt ze zich intensief bezig met het versterken van de kwaliteit van pleegzorg. Samen met collega’s ontwikkelt ze het kennisnetwerkpleegzorg en een landelijke methodiekhandleiding. Daarnaast is Willeke projectleider van het classificatiesysteem CAP-J. Ze zorgt voor het doorontwikkelen van het systeem en geeft trainingen.

Publicaties

Overige publicaties

Daamen, W. (2015), Breng naast hulpvraag ook aanbod goed in kaart. Blog op Kennisnet Jeugd, 15 oktober 2015

Daamen, W. (2015), Kwetsbaar kind betaalt de rekening voor passend onderwijs. Blog op Kennisnet Jeugd, 16 juni 2015

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.