Over het Nederlands Jeugdinstituut

Drs. Marianne Berger

Foto Marianne  Berger
Functie:

Expertise

professionalisering, na- en bijscholing, 'training on the job', deskundigheidsbevordering, beroepsregistratie


Marianne is actief voor uiteenlopende projecten rond professionalisering, zoals voor het Actieplan en Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg en het Programma Professionalisering Jeugdhulp. Ze is betrokken bij de werkzaamheden van de cie. Azough, rond het Actieplan Aanpak slachtoffers loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd. Marianne heeft gewerkt voor enkele projecten van ZonMw over versterking van interculturele competenties van professionals in de jeugdsector.

Publicaties

Overige publicaties

Berger, M. (2012). Opleiden voor de jeugdzorg: generalistisch én specifiek. Blog op nji.nl, 15 februari 2012.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies