Over het Nederlands Jeugdinstituut

Meet resultaten in het belang van de cliënt

Blog van: Cora Bartelink -

Gemeente X krijgt geen gegevens over de resultaten van hulp van een van haar jeugdhulpaanbieders, hoorde ik laatst van een ambtenaar daar. De reden? De gegevens liggen bij de eigenaar van de gebruikte interventie. En die deelt ze niet. Die outcomegegevens delen zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn, in het belang van de cliënt. Jeugdhulpaanbieders en interventie-eigenaren hebben immers beide die gegevens nodig voor hun kwaliteitsbeleid.

Hoe kan het dat je als jeugdhulpaanbieder geen toegang hebt tot gegevens die vertellen hoe het met je cliënten gaat na de behandeling? Dit signaal was voor het Nederlands Jeugdinstituut aanleiding om eens verder uit te zoeken hoeveel en wat eigenaren van interventies monitoren.

We stelden de vraag aan eigenaren van jeugdinterventies die volgens de Erkenningscommissie Interventies 'goed onderbouwd' of 'effectief' zijn. Meten zij drie belangrijke outcomegegevens: uitval, cliënttevredenheid en verbetering van de problematiek? Wat blijkt: ongeveer de helft van de interventie-eigenaren doet dat. Niet overal in gelijke mate: instellingen voor jeugd- en opvoedhulp en jeugd-ggz doen dat veel vaker dan onderwijsinstellingen of de jeugdgezondheidszorg.

Verantwoordelijkheid

In gesprek over dit onderzoek met twee landelijk werkende interventie-eigenaren deed ik nog een ontdekking. Zij bleken de uitkomsten van hun interventies niet te monitoren omdat ze dit de verantwoordelijkheid van de uitvoerende organisaties vinden. Ook die uitspraak verbaasde me. Als eigenaar van een interventie wil je toch steeds weten wat de resultaten van je interventie zijn? Die gegevens zijn nodig voor het onderhouden en verbeteren van de interventie.
Werken aan kwaliteit van zorg is een voortdurend proces. Dat betekent structureel meten wat de resultaten van geboden hulp zijn. Geen eenmalig effectonderzoek, zodat we weten dat het gemiddeld werkt voor bepaalde groepen. Maar doorlopend meten bij individuele cliënten, om na te gaan of het bij hen specifiek werkt.

Kwaliteit verbeteren

Over en weer lijken jeugdhulpaanbieders en eigenaren van interventies verzamelde outcomegegevens nauwelijks met elkaar te delen. Zij gebruiken verzamelde outcomedata dus ook niet om de kwaliteit van het hulpverleningsproces en de interventie te verbeteren. Dat is jammer! De gegevens zijn er, maar ze worden niet ten volle benut.
En eigenlijk is het niet alleen jammer, maar is het doodzonde. Cliënten zijn ermee gediend dat outcomegegevens gebruikt worden. Ten behoeve van hun eigen hulpproces. Maar op langere termijn zijn cliënten er ook mee gediend als interventie-eigenaren en jeugdhulpaanbieders outcomegegevens gebruiken voor kwaliteitsbeleid.

Aanbieders aan zet

Maar wie gaat het doen? En wiens verantwoordelijkheid is het? Jeugdhulpaanbieders hebben een wettelijke plicht om systematisch gegevens te verzamelen en registreren over de kwaliteit van de hulp en op basis daarvan zo nodig veranderingen in de zorg aan te brengen. Zij zijn dus aan zet! Laten zij de gegevens verzamelen en ook delen met interventie-eigenaren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies