Over het Nederlands Jeugdinstituut

Voor elk kind de beste plek

Blog van: Mariska de Baat -

Het eerste uitgangspunt van elke uithuisplaatsing moet zijn: wat is de beste plek voor dit kind? En welke hulp voor kind en ouders is nodig om het beoogde resultaat te bereiken?

Ik sprak laatst met een bevlogen wijkteammedewerker over het uit huis plaatsen van kinderen. Zij vertelde dat de angst van hulpverleners - beter uit huis dan dood gevonden - soms invloed heeft op de beslissing een kind uit huis te plaatsen. Net als de eigen normen en waarden van de hulpverlener over wat goed opvoeden is. Hoe begrijpelijk dat perspectief van de hulpverlener ook is, ik vind het een pijnlijke constatering dat er kinderen zijn die door die angsten, normen en waarden onnodig uit huis geplaats zijn.

Omslag nodig

Volgens mij is er bij wijkteammedewerkers een omslag nodig in het denken. De vraag is: 'Wanneer is de opvoeding goed genoeg?' Een kind hoort in principe thuis, bij de mensen bij wie het kind hoort. Kinderen verdienen het dat we alles op alles zetten om te zorgen dat de draagkracht en draaglast van ouders weer in balans komen, zodat het thuis weer 'goed genoeg' is voor het kind.
Die wijkteammedewerker vertelde ook dat haar team door het tekort aan plekken bij een uithuisplaatsing niet kan kiezen op welke plek een kind gaat wonen. In de praktijk is er een bed nodig en bellen ze net zo lang tot dat bed gevonden is. Pleeggezin, gezinshuis of residentiële leefgroep, dat is dan niet meer aan de orde.

Ingrijpende gebeurtenis

Een uithuisplaatsing is echter een ingrijpende gebeurtenis in het leven van kind en ouders. Als samenleving ben je ervoor verantwoordelijk dat de nieuwe situatie ook echt beter is voor het kind.
Een uithuisplaatsing is geen oplossing op zich. Het is pas een oplossing als je een geschikte plek vindt én als je intussen met ouders werkt aan de terugkeer van hun kind naar huis – of aan het accepteren van hun nieuwe rol als ouder op afstand.

Kindgericht werven

De eerste vraag voor een wijkteammedewerker moet daarom altijd zijn: Wat is voor dit kind de beste plek? En daarna: Hoe zorgen we ervoor dat die plek er ook komt? Die plek vinden vereist enige creativiteit. Ik geloof in kindgericht werven. Daarbij zoek je vanuit de positieve eigenschappen, wensen en hobby's van een kind naar iemand die voor dit kind kan zorgen. Bijvoorbeeld op de sportclub van het kind of op de school. Met deze aanpak worden in de praktijk mooie resultaten geboekt. Het lukt bijna altijd om op deze manier een geschikt pleeggezin te vinden.

Mijn oproep aan wijkteammedewerkers: stel bij een uithuisplaatsing altijd de vraag: Is de situatie thuis goed genoeg? En is het alternatief beter? Soms is uithuisplaatsing inderdaad nodig. Zet dan alles op alles om te zorgen dat de plaatsing bijdraagt aan de best mogelijke zorg aan kind en ouders.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies