Over het Nederlands Jeugdinstituut

Gemeenten: koop professionele pleegzorgbegeleiding in

Blog van: Mariska de Baat -

Tijdens een bijeenkomst voor gemeenten over pleegzorg hoorde ik de verbazing bij een beleidsmedewerker. Zij had zich niet gerealiseerd dat er ook geld nodig is voor de begeleiding van het pleeggezin, naast de onkostenvergoeding voor pleegouders. Daarom mijn oproep aan gemeenten.

Voorkom de valkuil om te denken dat alle kinderen, zonder begeleiding, door familie en vrienden opgevangen kunnen worden als het thuis (even) niet meer gaat. Koop professionele pleegzorgbegeleiding in om het opvangen van uithuisgeplaatste kinderen voor ieder kind tot een succes te maken. Dat een plaatsing niet vanzelfsprekend een succes wordt, blijkt namelijk uit het feit dat het nog vaak mis gaat in de huidige praktijk. Bij een derde tot de helft van de plaatsingen lopen de problemen in het pleeggezin zo hoog op dat de plaatsing voortijdig eindigt (Van Oijen, 2010; Strijker & Knorth, 2007). Het kind is dan gedwongen om te verhuizen naar weer een andere plek.

Professionele begeleiding

Begeleiding van het pleegkind, de ouders en de pleegouders is een specialistisch vak, dat om drie redenen hard nodig is. Allereerst hebben pleegkinderen vaak een problematische voorgeschiedenis, van bijvoorbeeld mishandeling of verwaarlozing. Dit kan grote gevolgen hebben voor hun ontwikkeling en gedrag. Het opvoeden van kinderen met een dergelijke voorgeschiedenis vraagt veel vaardigheden en uithoudingsvermogen van pleegouders.

Ten tweede kunnen sommige ouders moeilijk accepteren dat hun kind niet meer thuis woont. En sommige pleegouders vinden het op hun beurt moeilijk om ouders een plek te geven in het leven van het kind. Samenwerking tussen ouders en pleegouders is dan ook lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. Professionele begeleiding kan noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de betrokkenen met elkaar door één deur kunnen. En dat het kind niet het gevoel krijgt te moeten kiezen tussen zijn ouders of pleegouders.

Ten slotte zal er, door de nadruk op preventie en hulp aan huis in de transitie en transformatie, vaker langer worden gewacht met een uithuisplaatsing. Als het dan mis gaat, is de kans groot dat de problematiek op het moment van de uithuisplaatsing heftiger is. En gezien alle hulp die er al geweest is, kan het voor ouders ook moeilijker zijn om de uithuisplaatsing te verdragen of accepteren. Ze hebben immers al aan zoveel hulp meegewerkt en nog wordt hun kind uit huis geplaatst. Reken maar dat er soms professionele pleegzorgbegeleiding nodig is om dit in goede banen te leiden.

Informele zorg is niet altijd de oplossing

Begrijp me niet verkeerd: ik wil het liefst dat ieder kind thuis opgroeit, bij de eigen ouders, broertjes en zusjes. Als dat om wat voor reden dan ook niet lukt, vinden deze kinderen bij voorkeur een veilig en warm thuis bij familie of vrienden, zonder dat er betrokkenheid van jeugdzorg nodig is (informele netwerkpleegzorg). Dit is een mooie oplossing in het netwerk, die heel goed past binnen de gedachte van de transitie en transformatie van de jeugdzorg. Maar de realiteit laat zien dat dit niet voor ieder kind de goede oplossing is. Voor sommige kinderen kan hun netwerk hen geen warm en veilig thuis bieden. Voor andere kinderen is ‘alleen’ een ander gezin niet voldoende, maar is professionele begeleiding nodig.

In de nieuwe Jeugdwet is wettelijk vastgelegd dat een alternatief gezin de meest gewenste zorgvorm is als een kind (even) niet meer thuis kan wonen. Mijn angst is dat gemeenten denken dat een gezin uit het netwerk het allemaal wel oplost. Pleegzorgbegeleiding is echter een vak dat voor de ontwikkeling van sommige kinderen broodnodig is. En wel om het kind de veilige en warme plek te bieden die het verdient.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies