Over het Nederlands Jeugdinstituut

Mariska de Baat, MSc

Foto Mariska de Baat
Functie:

Expertise

Effectiviteit en kwaliteit van pleegzorg en gezinshuizen, hulpaanbod na kindermishandeling


Mariska de Baat werkt als onderzoeker en adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut. Zij is expert op het gebied van pleegzorg en een van de ontwikkelaars van de Richtlijn Pleegzorg. Daarnaast voert ze verschillende andere projecten uit die de pleegzorg helpen de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te verbeteren. Dat zijn onder meer het ontwikkelen van methodieken voor matching en pleegzorgbegeleiding, het ontwikkelen van een monitor om te volgen hoe het met pleegkinderen gaat en  het ontwikkelen van een online platform (www.kennisnetwerkpleegzorg.nl) voor het uitwisselen van kennis tussen professionals.

Mariska de Baat is eveneens deskundig op het gebied van gezinshuizen en hulpaanbod na kindermishandeling.

Publicaties

Overige publicaties

Baat, M. de (2018), Voor elk kind de beste plek. Blog op Kennisnet Jeugd, 31 oktober 2018.

Baat, M. de (2014), Gemeenten: koop professionele pleegzorgbegeleiding in. Blog op Kennisnet Jeugd, 7 augustus 2014.

Baat, M. de, J. Spoelstra, G. ter Meulen, M. Stoltenborgh en A. Vinke (2014), ‘Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis: hoe werkt het in de praktijk?’ Leiden/Utrecht/De Glind: ADOC/Nederlands Jeugdinstituut/Gezinspiratieplein.

Meulen, G. ter, A. Vinke, M. de Baat en J. Spoelstra (2014), ‘Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis: een overzicht uit de literatuur.’ Leiden/Utrecht/De Glind: ADOC/Nederlands Jeugdinstituut/Gezinspiratieplein.

Baat, M. de (2013), ‘Expertisenetwerk Pleegzorg: jaarverslag 2013.’ Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Baat, M. de (2013), Keuze voor pleeggezin: gebaseerd op belang van het kind. Blog op nji.nl, 20 maart 2013.

Baat, M. de  en M. Moerkens (2013), ‘Naar meer wenselijk gedrag op de basisschool: wat werkt?’ Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Baat, M. de (2012), ‘Wat werkt bij interlandelijke adoptie?’ Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Baat, M. de (2012), ‘Expertisenetwerk Pleegzorg: verslag van het eerste jaar.’ Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Baat, M. de, en C. Bartelink (2012), ‘Wat werkt in de pleegzorg?’ Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Baat, M. de en C. Bartelink (2012), ‘Spoedeisende psychiatrische hulp voor jeugdigen: wat werkt?’ Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.  

Baat, M. de, T. Berg - le Clercq en M. van der Steege (2012), 'Wat werkt in gezinshuizen?' Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Baat, M. de, en N. Foolen (2012), 'Crisisinterventie in gezinnen: wat werkt?' Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Baat, M. de en N. Foolen (2012), ‘Oorzaken van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.’ Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Baat, M. de en C. Messing (2012), ‘Wat werkt bij het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten?’ Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Berg, G. van den, en M. de Baat (2012), ‘Gezinnen met meervoudige problematiek.’ In: Mensen met meervoudige problemen en hun zorggebruik. Den Haag: Raad voor Volksgezondheid en Zorg.

Berg-le Clercq, T. en M. de Baat (2012), ‘What works in tackling child abuse and neglect? A manual for policy makers, managers & professionals’. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Berge, I. ten, A. Addink, M. de Baat, C. Bartelink, J. van Rossum en A. Vinke (2012), ‘Stoppen en helpen, een adequaat antwoord op kindermishandeling.’ Amsterdam: uitgever SWP.

Foolen, N., Ince, D., & Baat, M. de (2012), ‘Wat werkt bij gedragsproblemen en gedragsstoornissen?’ Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Mutsaers, K., M. Zoon en M. de Baat (2012), ‘Wat werkt bij onderwijsachterstanden?’ Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Baat, M. de en K. Kooijman (2011), 'Moeders Informeren Moeders Registratie 2010'. Utrecht: Samenwerkingsverband MIM / Nederlands Jeugdinstituut.

Baat, M. de en K. Kooijman (2011), ‘Moeders Informeren Moeders: factsheet voor gemeenten’. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Baat, M. de, Vermeij, K. en M. van der Steege (2011), ‘De Orthopsychiatrie doorgelicht: eindrapport voor Spirit, Amsterdam.’ Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Baat, M. de (red.) (2010), 'Congresbundel Jeugd in Onderzoek 2010 - Zorg voor jeugd: divers en doordacht'. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Baat, M. de, en M. Bosdriesz (2010), 'Signaleren en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling: de kracht van de brede school' in: M. Valkenstijn, P. Bakker en Y. van Westering. 'Van brede school tot integraal kindcentrum? Voorbeelden en inspiratie uit de praktijk.' Utrecht: SWP Uitgeverij.

Baat, M. de, M. Gemmeke en M. van Dijk (2010), 'Allemaal Opvoeders in de praktijk: inspirerende voorbeelden voor pilotgemeenten'. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Baat, M. de, K. Kooijman en B. Prinsen (2010), 'Moeders Informeren Moeders Registratie 2009'. Utrecht: Samenwerkingsverband MIM / Nederlands Jeugdinstituut.

Brinkman, B., C. Voetee, B. Prinsen en M. de Baat (2010), ‘Jeugdketens sluitend verbinden: de samenwerking Zorg- en adviesteam, Centrum voor Jeugd en Gezin, Veiligheidshuis’. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Den Haag: Ministerie van Justitie.

Kooijman, K., M. de Baat en P. van der Linden (2010), 'Regionale aanpak kindermishandeling: vierde voortgangsrapportage mei 2010 - oktober 2010'. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Kooijman, K., R. Schouten, M. de Baat en P. van der Linden (2010), 'Regionale aanpak kindermishandeling: derde voortgangsrapportage december 2009 - april 2010'. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Baat, M. de (2009), 'Moeders aan het woord: de kwaliteit van het opvoedingsondersteuningsprogramma Moeders Informeren Moeders'. Scriptie Universiteit Utrecht.

Berge, I.J. ten en M. de Baat (2009), 'Ouders en kinderen hebben recht op transparante besluitvorming: eindrapport deskundigheidsbevordering Onderzoek, Risicotaxatie en Besluitvorming voor de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling'. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Baat, M. de en I.J. ten Berge (2008), 'Evaluatie van het scholingstraject en de implementatie van ORBA en de LIRIK bij het AMK Noord-Holland'. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies