• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Over het Nederlands Jeugdinstituut

dr. Wim Gorissen

Foto Wim  Gorissen
Functie:
  • programmadirecteur Effectiviteit en Vakmanschap
  • (030) 230 64 73
  • w.gorissen@nji.nl

Expertise

effectiviteit, vakmanschap, evidence based practice, jeugd-ggz, samensturing


Wim Gorissen is arts voor maatschappij en gezondheid en gepromoveerd op de relatie tussen wetenschap en beleid in de jeugdgezondheidszorg. Hij heeft veel ervaring met en kennis over de jeugdhulp vanuit preventie, jeugdgezondheidszorg, eerstelijnsgezondheidszorg, jeugd-ggz en jeugdzorg, ook in de aansluiting met passend onderwijs en het bredere sociale beleid.

Wim is bij het NJi verantwoordelijk voor het kennisdomein Effectiviteit en Vakmanschap. Kennis over wat werkt wordt gelinkt aan het vakmanschap van de professional. In de praktijk wordt deze kennis vanuit opleiding en ervaring verbonden met ervaringen en voorkeuren van de cliënt. Zo wordt de juiste zorg en optimale ondersteuning geboden aan jeugdigen en gezinnen. Dus: Samen lerend doen wat werkt in zowel preventie, eerstelijns jeugdhulp als gespecialiseerde jeugdhulp.

Verder is Wim specifiek verantwoordelijk voor de programma’s Kosteneffectiviteit en Integrale Jeugdhulp (onder meer databanken en met name gespecialiseerde jeugdhulp), Vakmanschap (onder andere richtlijnen en professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming) en Veilig Opgroeien (kindermishandeling en jeugdbescherming).

Publicaties

  • Wacht maar. Onderzoek naar wachttijden en wachtlijsten in jeugdzorg en jeugdhulp (2017)

Overige publicaties

Gorissen, W. (2018), Radicalisering tegengaan? Pas kennis toe in dialoog. Blog op Kennisnet Jeugd, 29 mei 2018

Gorissen, W. (2018), Mannelijkheid in de jeugdhulp: laten we de handschoen oppakken. Blog op Kennisnet Jeugd, 30 januari 2018

Gorissen, W. (2017), Hoera, een briljante mislukking. Blog op Kennisnet Jeugd, 13 april 2017

Gorissen, W. (20178), Emmaus en jeugdhulp: we schrijven nooit iemand af. Blog op Kennisnet Jeugd, 13 februari 2017

Gorissen, W. (2016), De specialist als teamlid in de wijkteams jeugd. Blog op Kennisnet Jeugd, 20 december 2016

Gorissen, W. (2016), Effectieve interventies en een goede werkalliantie kunnen niet zonder elkaar. Blog op Kennisnet Jeugd, 11 oktober 2016

Gorissen, W. (2016), Wetenschap en praktijk zorgen samen voor effectieve jeugdhulp. Blog op Kennisnet Jeugd, 11 augustus 2016

Gorissen, W. (2016), Zorg samen voor de juiste hulp op het juiste moment. Blog op Kennisnet Jeugd, 5 juli 2016

Gorissen, W. (2016), Meer privacyregels lossen wantrouwen niet op. Blog op Kennisnet Jeugd, 26 mei 2016

Gorissen, W. (2016), Effectieve zorg inkopen: vier essentiële vragen. Blog op Kennisnet Jeugd, 7 april 2016

Gorissen, W. (2016), Wijkteam en school, een goede verbinding!. Blog op Kennisnet Jeugd, 8 maart 2016

Gorissen, W. (2016), Evidence based innoveren: iedereen kan het. Blog op Kennisnet Jeugd, 11 februari 2016

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.