Over het Nederlands Jeugdinstituut

Geef jongeren de kans op unieke buitenlandervaring

Blog van: Letty Darwish -

Onder goede begeleiding een paar maanden vrijwilligerswerk doen in het buitenland is een immense leerervaring voor jongeren. Een Europees programma geeft alle jongeren de kans om dit te doen. Professionals: wijs jongeren op deze unieke mogelijkheid.

In je werk kom je jongeren tegen uit kwetsbare gezinnen. Jongeren met problemen of jongeren die niet meer naar school gaan. Met de juiste ondersteuning kunnen zij hun eigen pad kiezen richting opleiding of werk. Je wilt dat de wensen en dromen van de jongeren daarbij voorop staan. Is het niet mooi als jij hen iets biedt wat daarop aansluit?

European Voluntary Service

Zo'n aanbod is er dus, en misschien wel uit onverwachte hoek: de Europese Unie. Met het subsidieprogramma Erasmus+ bevordert de EU het buitenschools leren en de mobiliteit van alle jongeren in Europa. Met de European Voluntary Service (EVS) kunnen ze maximaal een jaar vrijwilligerswerk doen bij een maatschappelijke of culturele organisatie in Europa. Individueel of in een groep. Van Polen tot Engeland en van Zweden tot Hongarije. Alle jongeren in Europa kunnen gebruikmaken van deze Europese subsidie. Dus juist ook jongeren met minder mogelijkheden op school, in de samenleving of op de arbeidsmarkt.

Impact

De impact van een periode van vrijwilligerswerk in het buitenland is groot. Zoals een ex-EVS’er verwoordde: "Ik heb de rest van mijn leven iets aan deze ervaring! Ik heb in deze korte tijd meer geleerd dan in mijn hele middelbareschooltijd." In een internationale setting leren jongeren hoe je voor jezelf moet zorgen in een onbekende situatie. Het versterkt hun eigen kracht. Jongeren worden door deze ervaring beter uitgerust voor een vervolgopleiding of werk. Het vrijwilligerswerk sluit aan bij de individuele mogelijkheden en wensen van de jongeren. Ze leren hun talenten kennen en verwerven nieuwe competenties.

Kosteloos en met goede begeleiding

Al ruim 38.000 jongeren in heel Europa hebben de afgelopen zeven jaar met veel plezier gebruik gemaakt van EVS. En het fijne is: bijna alle kosten worden vergoed. Ook jongeren met minder financiële middelen kunnen dus deze ervaring opdoen. Daarbij worden de jongeren voorbereid en begeleid door organisaties die geaccrediteerd zijn. Zij weten hoe ze de vrijwilligers ondersteunen tijdens hun leerperiode in het buitenland. Jongeren sluiten deze ervaring af met een certificaat, de Youthpass, waarin vermeld staat wat ze hebben geleerd. Een mooi document om hun cv mee aan te vullen. Onze ervaring leert dat dit hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Veel jongeren weten niet van deze unieke mogelijkheid af. Dus, vertel hen erover. Kijk op de website van Erasmus+ wat de mogelijkheden zijn. Of bezoek een informatiebijeenkomst over EVS om antwoord op je vragen te krijgen. Want deze kans wil je de jongeren met wie jij werkt niet onthouden.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies