Over het Nederlands Jeugdinstituut

Doelgericht werken: de vraag van de cliënt centraal

Blog van: Afke Donker -

Doelgericht werken is nuttig, ook in de jeugdhulp. Het zorgt ervoor dat de hulpvraag van cliënten centraal blijft staan, waardoor ze uiteindelijk tevreden weggaan. Het voorkomt dat je steeds nieuwe problemen gaat behandelen en je efficiëntie verliest. In de praktijk zie ik echter dat jeugdhulpaanbieders kansen laten liggen.

Het is niet altijd makkelijk om een doel te bereiken, want er gebeurt altijd van alles terwijl je ermee bezig bent. Ik vind het bijvoorbeeld fijn om vroeg op mijn werk te zijn. Als ik tussen acht en negen uur wat klussen wegwerk, verloopt de rest van de dag prettiger. Maar vandaag is het weer niet gelukt om dat doel te halen; ik was pas om half negen op het werk.

Snel even...

Ik ben wel vroeg opgestaan. Vervolgens even gemediteerd, gedoucht, een deel van de krant gelezen en mijn lunch ingepakt. Ik ruimde nog snel de vaat op en onderweg naar buiten heb ik even de planten water gegeven.
Had ik mijn doel duidelijk voor ogen gehouden en regelmatig op de klok gekeken, dan had ik acht uur makkelijk gehaald. In plaats daarvan liet ik me afleiden door andere doelen, zoals florerende planten en een schoon aanrecht.

Tien verslagen in het dossier

Als ik met jeugdhulpaanbieders praat over doelrealisatie, hoor ik vaak een vergelijkbaar verhaal. Ja, ze stellen samen met de cliënt doelen op. Die doelen staan in het verslag van het intakegesprek. In het dossier volgen nog tien verslagen waarin staat waarom het nodig was om de planten water te geven en de vaatwasser uit te ruimen. En ten slotte het verslag van het exitgesprek, waarin de cliënt aangeeft dat hij veel is opgeschoten met de hulp. Hij was niet om acht uur op zijn werk, maar gelukkig leven de planten nog.

Gemiste kans

Veel financiers willen nu dat structureel wordt bijgehouden of de cliënt vindt dat zijn doelen behaald zijn. Ik zie aanbieders dan soms schrikken.
Een aanbieder zei: 'Wij hebben als doel dat de cliënt weer naar school gaat. Aan het eind van het traject gaat die cliënt nog niet naar school, maar wel één keer per week naar een sportvereniging. Dan kunnen we toch niet zeggen dat het doel niet behaald is?'
Jawel, dat moeten jullie wél zeggen! Want zo kom je erachter dat het doel 'cliënt gaat weer naar school' vaak niet gehaald wordt. En kun je praten over hoe dat komt.
In dit geval bleek dat de school moeite had om ondersteuning te organiseren. Als meer hulpverleners dit signaleren, kan de jeugdhulpaanbieder een gesprek organiseren met de school. De verbinding die daar gelegd wordt, verbetert de hulp. Een hulpverlener die alleen noteert dat de situatie verbeterd is, mist deze kans.

Bij ieder doel een scorebalk

Er zijn al jeugdhulpaanbieders die op een andere manier werken. De professionals schrijven geen lange verslagen na ieder gesprek, maar houden samen met de cliënt de doelen in de peiling. Dat kan eenvoudig door ze te noteren op een schutblad in het dossier, met bij ieder doel een scorebalk.
Een jongere met een angststoornis wil bijvoorbeeld dat hij weer naar school durft. Vraag aan het begin van het hulptraject hoe ver hij van dit doel af is en hoe ver hij wil komen. Grijp daar in de gesprekken op terug: Waar ben je nu op de balk? Liggen we nog op koers? Wat is de volgende stap?

Deze aanpak levert veel op. Cliënt en behandelaar praten over de verwachtingen en de opbrengst van hulp. Professionals praten met elkaar over wat haalbare doelen zijn en hoe je die het beste behaalt. Dan is het niet meer 'turven om te turven', maar bijhouden wat werkt, om zo de zorg te verbeteren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies