Over het Nederlands Jeugdinstituut

Breng naast hulpvraag ook aanbod goed in kaart

Blog van: Willeke van Sleeuwen -

De hulpvraag van kinderen en jongeren wordt steeds structureler en gedetailleerder gedocumenteerd in de jeugdsector. Als de vraag helder is, is het makkelijker te bepalen welke aanbod daar goed op aansluit. Maar hebben we dat aanbod even goed in beeld als de vraag? Ik denk dat het beter kan.

De match tussen vraag en aanbod wordt op verschillende niveaus gemaakt: de juiste ondersteuning voor een kind; het inkopen van jeugdhulp voor de hele gemeente. Hoe grootschaliger, des te algemener is de benodigde informatie over het aanbod. Als we het jeugdhulpaanbod - wat kort door de bocht - vergelijken met servies, dan heeft het kind behoefte aan een theelepel, is op organisatieniveau bekend dat het aanbod moet bestaan uit lepels en weet de gemeente dat het aanbod in elk geval bestek moet omvatten. Het afstemmen van het aanbod op de vraag wordt daarmee ingewikkeld.

Aard en ernst van problemen

Door de vraag én het aanbod structureler en gedetailleerder in kaart te brengen wordt inzichtelijker of er een match is op casusniveau, maar ook op organisatie- en gemeentelijk niveau. Gegevens over vraag en aanbod zijn belangrijk: voor gezinnen, zodat zij de juiste hulp krijgen; voor zorgaanbieders, zodat zij kunnen beargumenteren welke hulp nodig is; voor gemeenten, om te bepalen welke hulp zij moeten inkopen. Om de vraag en het aanbod in kaart te brengen, moet duidelijk zijn wat de aard en de ernst van de problematiek is en welke beschermende factoren er zijn. Het Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd (CAP-J) kan daarbij helpen.

Slim Telefoonboek

Verschillende organisaties en gemeenten gebruiken CAP-J al. Zorgaanbieder Reik gebruikt bij elk intakegesprek CAP-J om de vraag vast te stellen en een goede match te maken met het aanbod. Op organisatieniveau maken deze gegevens inzichtelijk welke problemen het vaakst voorkomen en welk aanbod het meest wordt gebruikt.

Een ander voorbeeld is de app Slim Telefoonboek die 24 Friese gemeenten ontwikkelen. Alle zorgaanbieders in deze gemeenten ordenen hun aanbod aan de hand van CAP-J. Dit aanbod komt in de app te staan, die is bedoeld voor alle verwijzers in de gemeenten. Met de app kunnen zij snel en goed verwijzen.

Mijn pleidooi is om naast de vraag ook het aanbod goed in kaart te brengen. Dat hoeft niet op theelepelniveau, maar wel ten minste op lepelniveau. Zorgaanbieder Reik en de Friese gemeenten geven het goede voorbeeld. Wie kent er nog meer inspirerende voorbeelden?

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies