Over het Nederlands Jeugdinstituut

Boxtels Model: kennis delen over 0- tot 6-jarigen

Blog van: Josette Hoex -

Onlangs kreeg de gemeente Boxtel een pluim van de onderwijsinspecteur: de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) was voldoende tot goed in alle instellingen. Deze pluim is welverdiend, want in Boxtel wordt al jarenlang hard getimmerd aan de ‘ladekast’ van coherente vve-inzet. 

In de afgelopen vijf jaar heb ik vanuit het Nederlands Jeugdinstituut meegewerkt aan de ontwikkeling van het ‘Boxtels Model’. Hierin staat de samenwerking centraal tussen professionals in Boxtel die werken aan een stimulerende opvoedomgeving voor jonge kinderen (0 tot 6 jaar). De website van het Boxtels Model biedt een afgeschermde digitale ladekast waarin professionals kennis en methoden met elkaar delen.

Geen gemakkelijke klus

In 2010 stelde de Wet OKE alle gemeenten voor de taak om het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie inhoudelijk op een hoger niveau te brengen. Geen gemakkelijke klus, aangezien gemeenten enkel verantwoordelijk zijn voor het speelzaal- en vve-aanbod tot 4 jaar. Toch kregen zij de regierol en moesten zij dus om tafel met autonome schoolbesturen en commerciële kinderopvang. In heel wat gemeenten bleek dit ‘werken aan een samenhangende brede basis voor jonge kinderen’ synoniem aan de befaamde kruiwagen met kikkers.

Draagvlak en regie

In Boxtel is die kruiwagen geduwd en getrokken door één ambtenaar. Burgemeester en wethouders hebben consequent uitgedragen dat de vve-doelen van de Wet OKE primair voor kinderen gelden die extra ondersteuning nodig hebben, maar dat deze daarnaast benut worden voor al hun jonge burgers. Politiek draagvlak en een consistent uitgevoerde regie gedurende enkele jaren bleek de eerste voorwaarde te zijn voor een succesvolle verbetering van het lokale speelveld.

Digitale ladekast

Het Boxtels Model draait om samenwerking, vertaald in het methodisch werken aan een gezamenlijke digitale ladekast. Hier wisselen professionals uit het speelzaalwerk, de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, bibliotheek en de onderbouw van de basisschool hun kennis en ervaring uit. Een leuke werkvorm voor taalstimulering, interessante cursus, overdrachtsformulier, inhoudsopgave van de ontdekkist over dinosaurussen, of het stuk in het beleidsplan over omgaan met zorgkinderen. Teams vragen zich tijdens hun werkoverleg af: “Kan dit in het Boxtels Model?” en zoeken onderling contact voor meer informatie of om ervaringen te delen. Het contact in de digitale omgeving leidt tot geanimeerd intercollegiaal consult.

Pedagogische omgeving

Het Boxtels Model is een ‘lokale marktplaats’ van en voor de professional. Ik zie professionals zelf inleggen wat zij willen delen en eruit halen wat voor hen interessant en bruikbaar is. Zo helpen en versterken zij elkaar bij professionele kwaliteitsverbetering. Er is verbinding zonder verlies van eigen identiteit. Partners maken letterlijk zichtbaar, naar elkaar en naar hun gebruikers, dat zij zich inzetten voor de pedagogische opgroeiomgeving van 0- tot 6-jarigen.

Gedeelde doelen

Het succes van het Boxtels Model rust naar mijn idee op drie pijlers. Allereerst het al genoemde politieke draagvlak en de regie door de gemeente. De tweede pijler is een gedeeld doelenprogramma bij de partners; samenwerken betekent met elkaar uitwisselen, op elkaar afstemmen en met elkaar verbeteren. Dat vraagt commitment van alle partners. En de derde pijler: samenwerken als democratisch werkproces. De professional die voelt dat hij zelf verantwoordelijk is voor zorgzaamheid en zorgvuldigheid naar kinderen, voelt zich uitgedaagd om het beste van zichzelf ‘in de kast’ te leggen.

In Boxtel hebben de gemeente en alle vve-partners een begin gemaakt, met een digitale ladekast en veel verwondering en bewondering voor elkaars werk. Hopelijk doet goed voorbeeld, goed volgen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies