Over het Nederlands Jeugdinstituut

Alleen samen creëren we een sterke basis!

Blog van: Marielle Balledux -

Om de basisvoorzieningen te versterken, is het belangrijk dat alle betrokken partijen met elkaar in gesprek zijn en goed samenwerken, juist ook op lokaal niveau. Een groot aantal enthousiaste voorlopers uit de kinderopvang, het onderwijs, gemeenten en de jeugdhulp kwam onlangs al bij elkaar.

Het Nederlands Jeugdinstituut en het (voormalige) Landelijke Steunpunt Brede Scholen organiseerden de bijeenkomst 'Samen sterker' in Sterrenschool De Ruimte in Almere, een prachtig, gastvrij en inspirerend integraal kindcentrum. We wilden verkennen wat de mogelijkheden zijn om de basisvoorzieningen te versterken. Want de noodzaak van betere samenwerking tussen de verschillende werkvelden is er. Alleen dan creëren we een sterke basis waarin álle kinderen kunnen gedijen.

Eerdere beslismomenten

Tijdens de bijeenkomst gingen de deelnemers in 'multidisciplinaire wijkteams' aan de slag met het verhaal van Bas. Bas is een jongen van 8 jaar wiens ouders zijn gescheiden. In de kinderopvang valt hij op, op de basisschool dreigt hij uit te vallen. Hij is niet te handhaven als er eisen aan hem worden gesteld. Wat zijn de belangrijke beslismomenten in deze casus? Wat hadden betrokken partijen gedurende het traject sámen anders kunnen doen, waardoor Bas wellicht eerder adequaat ondersteund had kunnen worden? Zo maken we het rendement van preventie zichtbaar: kinderen kunnen langer in hun eigen omgeving blijven en eerder geholpen worden, zodat zwaardere zorg wellicht niet, of korter, nodig was geweest.

Geven en nemen

Belangrijk hierbij is dat partijen elkaar kennen en weten te vinden. Tijdens de bijeenkomst maakten de deelnemers 'reclamefolders' van hun organisaties: wat hebben we te bieden, wat is onze kracht en welke competenties hebben wij in huis? Ook bedachten ze wat ze nodig hebben van anderen om het samen beter te doen en zetten dat op een boodschappenlijst. Tijdens een geanimeerde markt werden reclamefolders en boodschappenlijsten bij elkaar gelegd om zo samen te werken aan een coherent geheel aan ondersteuning en hulp.

Gesprek met gemeenten

Tegelijkertijd is er behoefte aan goede voorbeelden, ook om het gesprek met gemeenten te voeren. Zeker als het gaat om het belang van sterke basisvoorzieningen en de financiering daarvan. Wat levert preventie op? Wat hebben wij gemeenten te bieden? Hoe maak ik onze meerwaarde duidelijk?

Een van de goede voorbeelden is Alert4you, waarbij medewerkers van de jeugdhulp pedagogisch medewerkers in de opvang coachen. Ze kijken samen naar wat een kind nodig heeft: de pedagogisch medewerker vanuit haar kennis van de normale ontwikkeling van kinderen, de coach vanuit haar expertise over 'ander' gedrag en hoe je daarmee het beste kan omgaan in de groep. Deze samenwerking werpt zijn vruchten af. Kinderen kunnen in hun eigen omgeving naar school en naar de opvang, pedagogisch medewerkers worden deskundiger, en er stromen minder kinderen door naar zwaardere zorg. Deze 'werkzame factoren' van Alert4you gebruiken we om de samenwerking verder uit te breiden naar het onderwijs en de wijkteams. De gemeenten hebben we daarbij hard nodig, voor draagvlak en financiering.

En nu op lokaal niveau

De deelnemers aan de bijeenkomst hebben 'geproefd' van deze manier van samenwerken. Ze willen nu op lokaal niveau het gesprek met elkaar voeren en elkaar leren kennen. Daarbij is het belangrijk dat alle partijen hierbij aanwezig zijn. Niet alleen de kinderopvang en jeugdhulp, ook het onderwijs en gemeenten. 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies