Over het Nederlands Jeugdinstituut

Aansluiting onderwijs en jeugdhulp: weet wat je doet!

Blog van: Bas Wijnen -

'Je zult hier maar wonen met een kind dat extra ondersteuning nodig heeft.' Met die gedachte verliet ik onlangs een bijeenkomst van gemeenten en schoolbesturen over de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp. De aanwezigen bleken elkaar amper te kennen. Ze hadden hun gezamenlijke doel niet scherp voor ogen. En ze kwamen elkaar bijna niet tegen in overleggen of bijeenkomsten. Ik schrok ervan.

Natuurlijk weet ik dat onderwijs en jeugdhulp twee werelden zijn. Maar we zeggen ook al jaren dat ze dichter naar elkaar toe moeten groeien. Voor mij is het bijna te vanzelfsprekend om het nog uit te leggen, maar toch: het gaat om dezelfde kinderen, problemen thuis en problemen op school kun je niet los zien van elkaar en we willen 1 kind, 1 gezin en 1 plan. En denkend in oplossingen: sinds de decentralisatie van de jeugdhulp en de invoering van passend onderwijs zijn gemeenten en schoolbesturen twee van de machtigste partijen in het jeugdbeleid van een regio. Ze hebben beiden een grote verantwoordelijkheid en een flink budget. En ze zijn veroordeeld tot het maken van samenwerkingsafspraken.

Samen sturen op kwaliteit

Maar de praktijk is weerbarstig. Als je immers niet weet wat je wilt, dan handel je daar ook niet naar. Dan stuur je niet op de kwaliteit van de aansluiting van wijkteams en scholen. Dan werk je niet gestructureerd aan meer preventie, 1-gezin-1-plan, een ononderbroken schoolloopbanen en betere arbeidsparticipatie. En als de beleidsmakers in een regio deze manier van werken niet oppakken, dan kan je alleen maar hopen dat professionals in de wijken en op scholen zelf zo eigenwijs en krachtig zijn om wel samen te werken. Mijn stelling is daarom: als je de aansluiting tussen onderwijs, gemeente en  jeugdhulp serieus wilt aanpakken, dan moet je samen sturen op kwaliteit en effectiviteit.

Meet de uitkomsten

Merken ouders en jongeren dat de ondersteuning in de wijk en op school uitgaan van dezelfde principes? Gaat het daarna beter met ze? Vinden leerkrachten dat ze goed ondersteund worden bij het omgaan met lastig gedrag? Zijn de samenwerkingsprocessen slagvaardig georganiseerd, zodat signalen die docenten doorgeven daadwerkelijk worden opgepakt? En merken we op de lange termijn dat minder jongeren thuiszitten of voortijdig school verlaten en dat meer jongeren met een beperking een plek vinden op de arbeidsmarkt? Met andere woorden: meten we de outcome van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in termen van doelrealisatie, voorkomen van uitval en cliënttevredenheid?

Gebruik de monitor

Daarom doe ik een oproep: ga monitoren! Maak werk van je kwaliteitsbeleid en zorg ervoor dat je weet wat je doet, wat dit oplevert en wat er beter kan. Zo werk je kosteneffectiever en levert de samenwerking betere resultaten op voor kinderen, ouders én leerkrachten. Dan pas weet je of ook ouders en kinderen tevreden zijn.

Bij het Nederlands Jeugdinstituut hebben we een monitor ontwikkeld voor de aansluiting onderwijs en jeugdhulp, samen met een aantal gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Vanaf de zomer is deze beschikbaar. Niet alleen voor de regio waar ik onlangs was, maar voor iedereen. Maak er gebruik van!

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies