Over het Nederlands Jeugdinstituut

Drs. Marie-Christine van der Veldt

Foto Marie-Christine van der Veldt
Functie:

Expertise

effectiviteit, effectieve (justitiële) interventies, onderzoek, jeugdcriminaliteit, jeugdbescherming, jeugdreclassering, projectmatig werken


Marie-Christine werkt als projectleider, adviseur en onderzoeker binnen het programma Effectiviteit en Integrale Jeugdhulp en voert daar verschillende projecten uit. Zo begeleidt zij ontwikkelaars van interventies bij het beschrijven en onderbouwen van hun interventie en ondersteunt hen bij het indienen bij de databank Effectieve Jeugdinterventies. Ook houdt zij zich bezig met de herziening van de richtlijn Scheiding en de verdere ontwikkeling van de databank Instrumenten. Zij is daarnaast secretaris van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Eerder was zij betrokken bij de evaluatie van de Jeugdwet. Marie-Christine heeft ruime ervaring als onderzoeker binnen de jeugdzorg.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies