Over het Nederlands Jeugdinstituut

Josine Holdorp, MSc

Foto Josine  Holdorp
Functie:

Expertise

veilig opgroeien, jeugdbescherming en jeugdreclassering, Veilig Thuis, kindermishandeling en huiselijk geweld, mensenhandel en loverboyproblematiek


Josine Holdorp, orthopedagoog, houdt zich vanuit het programma Veilig Opgroeien bezig met thema’s en projecten die gericht zijn op de kwaliteitsverbetering van de aanpak van kindermishandeling, de doorontwikkeling van Veilig Thuis en haar aansluiting op sociale wijkteams, vernieuwing in de jeugdzorg en jeugdbescherming en professionalisering.

Josine is nauw betrokken bij de uitvoering van het Swing project, het stimuleringsprogramma vernieuwing jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daarnaast is zij contactpersoon voor vragen over kindermishandeling en huiselijk geweld.

Publicaties

Overige publicaties

Holdorp, J. (2015). Zorgprofessionals, maak tijd voor je vakliteratuur, Blog op Kennisnet Jeugd, 9 april 2015

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies