Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Ontwikkeling van en onderzoek naar het Classificatiesysteem Aard Problematiek Jeugdzorg (CAP-J)

Eindrapport

Van 2006 tot 2008 is, in opdracht van de ministeries van Justitie en VWS, gewerkt aan de ontwikkeling van een classificatiesysteem voor de aard van de problemen van cliënten in de jeugdzorg, kortweg 'CAP-J'. In dit systeem vindt u definities van problemen waarmee cliënten zich bij de jeugdzorg aanmelden en waarvoor zij begeleid en behandeld worden. U kunt het boek over het classificatiesysteem CAP-J elders op deze site bestellen.

Voor hulpverleners en onderzoekers

Het doel van het CAP-J is het geven van heldere beschrijvingen van problemen van kinderen, jongeren en hun ouders, zodat hulpverleners en onderzoekers deze termen kunnen gebruiken bij:

  • het verkennen en onderzoeken van de problemen van de cliënt; 
  • bespreking van de problemen met collega's;
  • het indiceren van de behandeling en begeleiding, en
  • het afleggen van verantwoording over de besteding van gemeenschapsgelden en wetenschappelijk onderzoek.

Dit rapport gaat in op de ontwikkeling van en het onderzoek naar het classificatiesysteem.


Titel:
Ontwikkeling van en onderzoek naar het Classificatiesysteem Aard Problematiek Jeugdzorg (CAP-J). Eindrapport
Auteur:
Konijn, C., W. Bruinsma, L. Lekkerkerker, E.J. de Wilde en K. Eijgenraam
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
82 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies