Over het Nederlands Jeugdinstituut

Neem onderzoek serieus: investeer in ontwikkelingsstimulering thuis

Blog van: Hilde Kalthoff -

Dat ouders betrokken zijn bij peuterspeelzaal of basisschool wordt van groot belang geacht voor de ontwikkeling van hun kinderen. De factsheet Ouderbetrokkenheid zet de informatie over dit onderwerp op een rij. En wat blijkt? De meest effectieve vorm van ouderbetrokkenheid is ‘ouderbetrokkenheid thuis’.

Elk kind heeft een thuis nodig waarin het zich goed voelt, gesteund voelt, waarin het kan ontdekken, waar gesprekjes zijn, waar ouders spelen en voorlezen. Nodig is ook dat ouders signalen van hun kind herkennen, erkennen en daar adequaat op ingaan. Dit bevordert een goede hechting en voorspoedige ontwikkeling. Kinderen krijgen zelfvertrouwen, veerkracht en vertrouwen in anderen. Hoger opgeleide ouders zijn gemiddeld beter in staat om een ondersteunende en stimulerende omgeving te bieden. Hun kinderen hebben bijvoorbeeld als ze drie jaar zijn twee maal zoveel taal gehoord!

De regering investeert honderden miljoenen in voor- en vroegschoolse programma’s, die worden uitgevoerd in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de onderbouw van de basisschool. Alle vve-programma’s hebben aandacht voor ouders, maar het gaat vooral om informeren. Laagopgeleide ouders hebben echter concrete middelen en steun nodig. Gezinsgerichte stimuleringsprogramma’s zoals Instapje, Opstapje en Opstap bieden dit. Het succes is recent weer bevestigd door de Katholieke Universiteit Leuven. Instapje heeft een positief effect op de thuisomgeving en de ontwikkeling van de kinderen. En de Stap-programma’s doen nog meer: ouders worden betrokken bij school, moeders leren elkaar kennen en participeren meer. Ouders worden gesteund bij hun vragen en zo nodig wordt hulp ingeschakeld.

VVE is voor kinderen met laagopgeleide ouders een noodzakelijke en goede start. Piramide en Kaleidoscoop hebben aantoonbaar positieve effecten. Echter: wanneer kinderen thuis geen prettige en steunende omgeving hebben, is de kans op een (blijvende) goede ontwikkeling klein. Onderzoek toont ook dan aan dat een combinatie van vve en stimulering thuis het meest effectief is. Dit zorgt voor minder schooluitval, een hoger opleidingsniveau, minder psychosociale problemen en minder criminaliteit.

Gezinsgerichte programma’s worden steeds vaker in combinatie met vve-programma’s uitgevoerd. Het nieuwe VVE Thuis sluit aan bij de thema’s op de speelzaal of groep 1 en 2, zoals Lente en Huis.

Er zijn nauwelijks financiële middelen beschikbaar voor gezinsgerichte programma’s, waardoor maar weinig gezinnen ervan profiteren. Hoog tijd om dit te veranderen!

Hilde Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies