Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Naar interculturele competentieprofielen in het preventieve en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid

Definitief concept

Uit onderzoek blijkt dat de interculturele competenties van professionals in de jeugdsector niet altijd toereikend zijn. Met de interculturele competenties die in dit rapport beschreven worden kunnen de competentieprofielen van professionals in de preventieve en ontwikkelingsgerichte jeugdsector worden aangevuld. Dit rapport kan gebruikt worden voor de afstemming tussen praktijk en (beroeps)opleidingen, het inrichten van competentiemanagement en de beroepsontwikkeling van de professionals.

Structurele aandacht voor culturele diversiteit

Er bestaan verschillende opleidingen die professionals afleveren die met migrantenjeugd te maken krijgen, zoals agogische opleidingen op mbo- en hbo-niveau, hbo Verpleegkunde niveau 5 (jeugdverpleegkundige), universitaire opleidingen Pedagogiek, Psychologie en Arts Maatschappij en Gezondheid (jeugdarts). Het uiteindelijke doel van de competentieprofielen is structurele aandacht te bewerkstelligen voor (culturele) diversiteit in deze opleidingen. Daardoor zal de dienstverlening aan cliënten met een migranten- of vluchtelingenachtergrond verbeteren.

Diversiteit in het jeugdbeleid

Het ontwikkelen van interculturele competentieprofielen is onderdeel van het ZonMw-programma 'Diversiteit in het Jeugdbeleid'. Dat programma levert een bijdrage aan het verbeteren van de positie van migrantenkinderen- en jongeren in het jeugdbeleid, het verminderen van hun maatschappelijke achterstand en het voorkomen van polarisatie en radicalisering. De competentieprofielen vormen de eerste stap in de richting van de versterking van intercultureel vakmanschap.


Titel:
Naar interculturele competentieprofielen in het preventieve en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid. Definitief concept
Auteur:
Haterd, J. van de, A. Poll, H. Felten, R. Vos en H. Bellaart
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
69 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies