Nieuwsbrief Jeugd
24 maart 2016, nummer 10
Nederlands Jeugdinstituut
 

Nieuws

 

'Schuldhulpverlening is knelpunt decentralisatie'
24-03-2016
De integrale aanpak van problemen in gemeenten, een belangrijk doel van de decentralisatie, komt traag tot stand. Vooral de aanpak van problematische schulden is een knelpunt, aldus de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) in haar vierde voortgangsrapportage.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Allochtone student vaker afgewezen voor stage
23-03-2016
Studenten met een niet-westerse achtergrond krijgen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vaker een afwijzing voor een stage dan autochtone studenten. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Kinderombudsman: Jeugdhulp nog niet op orde
23-03-2016
Een jaar na invoering van de Jeugdwet blijkt dat de jeugdhulp nog niet op orde is. De toegang tot de hulp en de aanbodgerichte werkwijze blijven een knelpunt. Dat constateert Kinderombudsman Marc Dullaert  in zijn derde monitor over de decentralisatie van de jeugdhulp, die 18 maart verscheen.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Interventie voor betere schoolprestaties erkend
23-03-2016
De interventie Samen leren, voor kinderen met een taal- of rekenachterstand, is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Sprokkereef leidt drie programma's voor jeugdhulp
22-03-2016
De ministeries van VWS en VenJ en de VNG hebben drie programma's ingesteld om Veilig Thuis en de gecertificeerde instellingen te versterken. Dat schreef staatssecretaris Martin van Rijn op 16 maart in een brief aan de Tweede Kamer. Alle drie de programma's staan vanaf 1 april onder leiding van Jan-Dirk Sprokkereef.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Nieuw: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
22-03-2016
De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg gaan fuseren tot Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat meldt minister Edith Schippers (VWS) per brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

OTS bij Jeugdbescherming Overijssel voldoet
18-03-2016
De uitvoering van ondertoezichtstellingen (OTS'en) bij Jeugdbescherming Overijssel voldoet. Dat is het oordeel van de Inspectie Jeugdzorg na een hertoets in januari 2016.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 
 

Pas verschenen

 

Het draait om het kind! Handleiding Monitor Pleegzorg

De opvoedingsvariant van de Monitor Pleegzorg helpt pleegzorgbegeleiders om de ontwikkeling van een pleegkind te volgen en risico's op een voortijdige afbreking van de plaatsing in beeld te brengen. Deze handleiding beschrijft de achtergrond en samenstelling van de monitor en schetst hoe pleegzorgbegeleiders en organisaties de gegevens uit de monitor kunnen gebruiken.

Downloadinformatie

Growing up unequal. Gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being published

Nieuwste resultaten van Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), een groot internationaal onderzoek waaraan bijna alle Europese landen, de Verenigde Staten, Canada en Israël meedoen. In het schooljaar 2013/2014 voerde het Trimbos-instituut het onderzoek voor de vierde keer uit in Nederland. In vergelijking met andere landen doen jongeren in Nederland minder aan seks, roken, drinken en blowen en zijn ze socialer en tevredener.

Downloadinformatie

Aansluiting 18-/18+

Online magazine van kennis- en adviesbureau JSO waarin jongeren zelf aan het woord komen over knelpunten en met aanbevelingen omtrent de overgang naar de volwassenheid. Bevat een column over 18 jaar worden in de jeugdhulp, voorbeelden van projecten, instrumenten en trainingen gericht op een betere aansluiting 18-/18+ en tips voor gemeenten en jeugdinstellingen voor de inzet van vrijwilligers.

Downloadinformatie

Huiselijk geweld gemeld en dan...?

Verslag van een onderzoek naar de afhandeling door de politie van incidenten van huiselijk geweld, specifiek bij de politie-eenheid Amsterdam. Zorgelijk is dat er in Amsterdam niet altijd een zorgmelding wordt gedaan bij Veilig Thuis als er minderjarigen bij betrokken zijn, terwijl dat wel protocol is.

Downloadinformatie

 

Heeft u nieuws of wilt u reageren? Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.