Nieuwsbrief Jeugd
20 april 2016, nummer 13
Nederlands Jeugdinstituut
 

Nieuws

 

'Jeugdhulpaanbieders in acute financiële nood'
21-04-2016
Er zijn jeugdhulpaanbieders die in acute nood verkeren door betalingsachterstanden bij gemeenten. Dat blijkt uit een peiling onder 144 jeugdhulpaanbieders, uitgevoerd door vier brancheorganisaties, waarover het Algemeen Dagblad op 18 april berichtte.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

'Richt preventie delicten op jongere en ouders'
20-04-2016
Preventieve justitiële jeugdinterventies zijn vooral effectief als ze gericht zijn op de individuele jongeren en hun ouders. Dat blijkt uit een meta-analyse door Sanne de Vries, die gegevens over ruim negenduizend jongeren uit 39 studies vergeleek. De Vries promoveert op 26 april aan de Universiteit van Amsterdam op haar onderzoek.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Nieuwe richtlijn over jeugdhulp bij ADHD
20-04-2016
De nieuwe Richtlijn ADHD voor jeugdhulp en jeugdbescherming beschrijft hoe professionals kunnen inspelen op ADHD bij kinderen en jongeren die zij behandelen of begeleiden.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

5 miljoen om kinderen te laten sporten
20-04-2016
25 duizend extra kinderen krijgen een gratis sportlidmaatschap aangeboden van het Jeugdsportfonds. Dit is mogelijk doordat staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken het fonds 5 miljoen euro extra geeft.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Een op negen leerlingen gepest op school
20-04-2016
Van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zegt 11 procent de afgelopen drie maanden gepest te zijn. In een klas van 27 worden dus gemiddeld drie leerlingen gepest. Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Jongere met depressieve klacht zoekt weinig hulp
19-04-2016
Jongeren zoeken te weinig hulp bij depressieve klachten. Dat stelt Yvonne Stikkelbroek op basis van haar onderzoek naar de behandeling van depressies onder jongeren van 12 tot 18 jaar, waarop zij 22 april promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

Zeven kindgroepen kwetsbaar voor mensenhandel
18-04-2016
Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer maakt zich zorgen over de positie van verschillende groepen kinderen, waaronder Roma-kinderen en Syrische kindbruiden. Politie en OM moeten bij deze kinderen alert zijn op mensenhandel, stelt Dettmeijer in het rapport Zicht op kwetsbaarheid.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

'Nieuwe aanpak nodig voor huiselijk geweld'
15-04-2016
Er gaat iets 'verschrikkelijk fout' in de aanpak van huiselijk geweld. Professionals moeten meer verantwoordelijkheid nemen in die aanpak. Ook moet er een nationaal rapporteur huiselijk geweld en kindermishandeling komen. Dat staat in het manifest Huiselijk geweld te lijf, ondertekend door beleidsmakers, bestuurders, beroepskrachten en ervaringsdeskundigen.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 

PMTO vermindert externaliserend gedrag
15-04-2016
Parent Management Training Oregon (PMTO) vermindert gedragsproblemen bij kinderen en verbetert de opvoedingsvaardigheden van ouders. Dat concludeert Jill Thijssen op basis van onderzoek waarop ze 22 april promoveert aan de Universiteit Maastricht.

Lees verder     Deel op Twitter   Deel op Facebook   Deel op LinkedIn
 
 

Pas verschenen

 

Basisaanpak voor zmolk'ers

Checklist voor hoe scholen passend onderwijs kunnen organiseren voor leerlingen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- of psychiatrische problematiek, de zogenoemde zmolk'ers.

Downloadinformatie

De jeugd maar geen toekomst?

Dit boek beschrijft de leefwereld van jongeren in achterstandswijken. Door verhalen van jongeren, professionals en beleidsmakers maken de auteurs zichtbaar hoe sociale in- en uitsluitingsprocessen werken. Ook beschrijven ze hoe voorzieningen beter aansluiten bij wat deelnemers willen en kunnen.

Bestelinformatie

Problematisch gamen

De afgelopen jaren stijgt de hulpvraag bij de verslavingszorg voor problematisch gamen. Dit rapport onderzoekt de redenen voor problematisch gamegedrag en formuleert acht concrete aanbevelingen om verslaving voor te zijn.

Downloadinformatie

Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU

Eén op de vijf gezinnen heeft te maken met huiselijk geweld. Kinderen die hiermee te maken hadden, blijken later vaak als dader of slachtoffer gedrag van hun ouders voort te zetten. Dit verkennende onderzoek bengt veelbelovende preventiepraktijken in kaart.

Downloadinformatie

 

Heeft u nieuws of wilt u reageren? Stuur een bericht naar jeugdnieuws@nji.nl.