Stapprogramma's en VVE Thuis

Voorschoolse educatie: van 10 naar 16 uur

De afgelopen jaren is er bezuinigd op het budget voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. De regering heeft inmiddels  besloten dat voorschoolse educatie geleidelijk aan moet worden uitgebreid van 10 naar 16 uur. Vanaf 2018 zijn er daarvoor financiële middelen beschikbaar. Te hopen valt dat er daardoor meer ruimte komt voor financiering van gezinsgerichte programma’s. Lokaal daarvoor lobbyen is erg belangrijk.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies