Stapprogramma's en VVE Thuis

Algemeen

Brochures

Ince, D. en H. Kalthoff. (2009)
Instapje, Opstapje en Opstap: spelenderwijs een goede kans op de basisschool. Een programmabeschrijving. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut. Gratis bij NJi of Buro Extern te Alkmaar. E-mail: bestelling@extern.nl.

Kalthoff, H. (2010)
Resultaten onderzoek Instapje, Opstapje en Opstap. Aantoonbaar positieve effecten in het gezin en op school. Utrecht, Nederlands jeugdinstituut. Gratis bij Buro Extern te Alkmaar. E-mail: bestelling@extern.nl.

Kalthoff, H. (2010)
Ieder kind heeft recht op een goede ontwikkeling. Geef ze een opstapje! Folder met korte beschrijving van Opstapje en Opstap. Nederlands Jeugdinstituut. Gratis bij NJi of Buro Extern te Alkmaar. E-mail: bestelling@extern.nl.

Onderzoek

Tuijl, C. van en R. Siebes (2006)|
Het rendement van Opstap in de basisschoolperiode. Een longitudinaal onderzoek naar effecten van een gezinsgerichte stimuleringsprogramma bij Turkse en Marokkaanse gezinnen.
Te bestellen bij Buro Extern te Alkmaar. E-mail: bestelling@extern.nl.

Tuijl, C. van en R. Siebes (2007)
De samenvatting van het rapport ‘Het rendement van Opstap in de basisschoolperiode’.

Tuijl, C. van (2004)
Lange termijn effecten van Opstap Opnieuw
Effecten van Opstap Opnieuw bij Turkse en Marokkaanse leerlingen zes jaar na beëindiging van het programma
Deze publicatie toont aan dat Opstap een effectief programma is om onderwijskansen van Turkse en Marokkaanse kleuters van laag opgeleide ouders te verbeteren, zowel op korte als op lange termijn.

Tuijl, C. van (2002)
Effecten van Opstap Opnieuw bij follow-up
Effecten van een gezinsgericht stimuleringsprogramma bij Turkse en Marokkaanse leerlingen op middellange termijn

In deze publicatie wordt gerapporteerd welke effecten van Opstap Opnieuw 2,5 jaar na beëindiging van het programma gevonden worden bij Turkse en Marokkaanse leerlingen. Aangetoond wordt dat de effecten niet verdwijnen; Opstap Opnieuw leidt ook op langere termijn tot beter schools functioneren van Turkse en Marokkaanse leerlingen.

Tuijl, C. van (2001)
Effecten van Opstap Opnieuw. Effecten van een gezinsgericht stimuleringsprogramma bij Turkse en Marokkaanse gezinnen
Onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de effecten van het gezinsgericht stimuleringsprogramma Opstap Opnieuw bij Turkse en Marokkaanse gezinnen staat centraal. Aangetoond wordt dat leerlingen die Opstap Opnieuw hebben gedaan eerder doorstromen naar groep 3. Moeders gaan hun kinderen meer ondersteunen en stimuleren.

Veen, I. van der, A. Veen en P. Koopman (2004)
Opstap in Bos en Lommer. Evaluatieonderzoek Capabel
Amsterdam, SCO-Kohnstamm Instituut. ISBN 90 6813 764 6.

Veen, A., I. van der Veen en P. Koopman (2003)
Bos en Lommer Onderzoeksrapportage over de periode 1991-2001. Evaluatieonderzoek Capabel
Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut

Laarhoven, D. van (2002)
Doeltreffend Opstap in Waalwijk
Tilburg: Universiteit van Tilburg

Tellegen, P. (1996)
Opstapje en Opstap. De invloed van het stimuleringsprogramma op de ontwikkeling van de intelligentie van allochtone kinderen
Een onderzoek met de SON-R 2½-7 Nonverbale intelligentietest.
Groningen: Rijksuniversiteit Groningen

Veen, A., I. van der Veen en P. Koopman (2002)
Evaluatieonderzoek Capabel
Deelname aan Capabel en de cognitieve ontwikkeling van jongeren.
Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies