Stapprogramma's en VVE Thuis

Nieuws

Aanbod Spelend Leren Thuis: Actiepakketten

Er is vanuit OCW subsidie beschikbaar voor stimulerings- en ondersteuningsprogramma’s voor kinderen met risico op onderwijsachterstand. Om ook projecten zonder (regulier) Opstap(je) of VVE Thuis middelen te geven om ouders te ondersteunen hebben we drie pakketten samengesteld: Dit ben ik (kan bij thema Ik en bij thema Huis), Eten en Herfst. Verschil met de reguliere programma’s is dat men geen gebruik kan maken van Spelend Leren Thuis Online, dat ‘Praat met je kind’ niet is opgenomen en ouders geen gebruik kunnen maken van Samenslim, Letters in Beweging en Jeffy’s avonturen. Maar voor ouders zonder Stapprogramma’s of VVE Thuis is dit een goede kennismaking met deze programma’s voor thuis.
Hier vind je de Folder Actiepakketten.

Flyer pakketten

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies