Stapprogramma's en VVE Thuis

Doelstellingen VVE Thuis

VVE Thuis wil de onderwijskansen van kinderen met laagopgeleide ouders vergroten door:

  • het bevorderen van hun taal-, denk- en sociaal-emotionele ontwikkeling (met accent op het vergroten van de woordenschat);
  • het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat.

Bij ieder thema op de peuterspeelzaal/voorschool of groep 1 en 2 is er een themaboekje met activiteiten die de ouders thuis met hun kind gaan uitvoeren. Bij aanvang van het thema is er een ouderbijeenkomst waarin de pedagogisch medewerker of de leerkracht de de activiteiten voor thuis overdraagt aan de ouders. Hierbij is er veel aandacht voor de kwaliteit van de ouder-kindinteractie.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies