Stapprogramma's en VVE Thuis

Training en begeleiding VVE Thuis

Indien u deel gaat nemen aan VVE Thuis ontvangt u van ons het formulier ‘Bevestiging deelname VVE Thuis’. Dit vult u in en daarna maken we afspraken over de training en het bestellen van de materialen.

Voor een goede uitvoering is training en begeleiding vereist. Het Nederlands Jeugdinstituut, of een van haar partners, biedt de beroepskrachten (pedagogisch medewerker, leerkrachten en agogisch medewerkers) die VVE Thuis gaan uitvoeren een trainings- en begeleidingstraject. Gestart wordt met een introductietraining (dag). Aan bod komen de achtergrond, opzet en inhoud van VVE Thuis en de overdracht aan ouders. Deze training wordt op locatie gegeven.

Inhoud begeleidingstraject

Alle deelnemers starten met de introductietraining. Een trainer van het Nederlands Jeugdinstituut bezoekt bij iedere nieuwe begeleider van VVE Thuis een ouderbijeenkomst, waarna feedback wordt gegeven. Vervolgens vindt er een terugkombijeenkomst van een dagdeel plaats voor alle begeleiders die de introductietraining hebben gevolgd. Tot slot is een eindgesprek mogelijk met de leidinggevende over de bevindingen van de observaties en met aanbevelingen voor kwaliteitsverbetering. Daarnaast kan een training voor leidinggevenden en stafmedewerkers worden gegeven.

Kosten voor training en begeleiding VVE Thuis

Introductietraining: € 1.250,00. U zorgt dan voor een ruimte, een beamer, laptop en een lunch.
Bijwonen ouderbijeenkomst (per bijeenkomst): € 500,00.
Terugkombijeenkomst: € 750,00.

Instellingen met licentie voor VVE Thuis

Indien u in een van de volgende regio's werkzaam bent, kunt u voor training en begeleiding terecht bij de volgende organisaties:

Informatie

Hilde Kalthoff, landelijke coördinator: (030) 230 63 82, h.kalthoff@nji.nl
Jolyn Berns, inhoudelijk medewerker: (030) 230 63 14, j.berns@nji.nl

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies